Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив заинтересованим лицима за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-02-152/22
Датум: 23.05.2022. године
 
Скупштина Града Бијељина, на сједници одржаној 14.04.2022. године, донијела је Одлуку о приступању изради Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“, број 8/22). Одлуком је за носиоца припреме овог документа просторног уређења одређено Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина, које на основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), објављује
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини
 
            Позивају се заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини да носиоцу припреме плана, Одјељењу за просторно уређење Градске управе Бијељина, у року од 15 дана од дана објављивања огласа доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву, везано за израду Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини.
            Приједлози и сугестије се могу доставити Одјељењу за просторно уређење путем поште на адресу Град Бијељина Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, путем писарнице Градске управе и имејла: [email protected]
            Информације о обухвату Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење.
 
 
 
 
Одјељење за просторно уређење