Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив малим и средњим предузећима из индустрија са високим емисијама угљеника у сврху техничке и бесповратне финансијске подршке проведби инвестиционих пројеката декарбонизације
Предмет јавног позива је прикупљање пријава за техничку и бесповратну финансијску подршку декарбонизацији малих и средњих предузећа (МСП) из индустрија са високим емисијама угљеника (електрична енергија, челик и цемент) у склопу пројекта “Инклузивна декарбонизација” (ИДА) који спроводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ) у сарадњи са Министарством спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, а исти финансира Влада Јапана.

Техничка и финансијска подршка декарбонизацији најмање 20 МСП-а је предвиђена у оквиру друге компоненте ИДА пројекта, а састоји се од:

- Спроведба детаљног енергетског аудита,
- Идентификација потенцијалних мјера и пројеката за декарбонизацију (са фокусом на енергетску ефикасност и технологије обновљивих извора енергије),
- Спроведба анализе енергетских, социо-економских и околишних бенефита као и утицаја идентификованих мјера и пројеката декарбонизације,
- Одабир мјера/пројекта декарбонизације на основу претходних анализа и аудита,
- Спроведба одабраних мјера/пројеката декарбонизације у МСП-има уз финансијску подршку ИДА пројекта,
- Праћење и надзор спроведбе, те евалуација и верификација постигнутих ефеката након спроведбе одабраних мјера/пројеката декарбонизације у МСП-има.

Сврха спроведбе овог сета активности је пружање подршке МСП-има у транзицији ка ниско-карбонском развоју, кроз искориштавање потенцијала енергетске ефикасности и технологија обновљивих извора енергије, а са крајњим циљем ублажавања или уклањања опасности и негативног утицаја зависности о фосилним горивима на њихово будуће пословање и развој.


Више информација можете пронаћи на линку: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=90573