Званична интернет презентација
Град Бијељина

Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између БиХ и Републике Словеније за период 2019-2020. године


Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине расписало је Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између БиХ и Републике Словеније за период 2019-2020. године
Предмет конкурса
Предмет јавног конкурса је суфинансирање (до 14 дана) међусобних посјета (трошкова путовања и боравака) истраживача из Босне и Херцеговине и истраживача из Словеније који ће изводити заједничке научноистраживачке пројекте (у наставку: билатерални пројекти) у периоду 2019-2020.
 Словеначка страна ће за младе истраживаче (тј. постдипломске студенте и докторанте највише до пет година након доктората) из Босне и Херцеговине додатно суфинансирати и дуже посјете (1-3) мјесеца у Републици Словенији.
 Циљ јавног конкурса
Циљ јавног конкурса је јачање научноистраживачке сарадње са Републиком Словенијом, повећање мобилности босанскохерцеговачких истраживача и броја гостовања врхунских истраживача из Словеније у Босни и Херцеговини, као и повећање броја пријава босанскохерцеговачких истраживача на конкурсе оквирних програма Европске уније на подручју истраживања и иновација и на остале међународне конкурсе.
 Вријеме извођења заједничких пројеката
Вријеме извођења заједничких билатералних пројеката је двије године (од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године).
 Услови конкурса
У Републици Српској пројектне приједлоге могу кандидовати истраживачи и научно-истраживачке организације у складу са одредбама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (Службени гласник Републике Српске, број 6/12, 33/14 и 66/18), а које су уписане у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству науке и технологије Републике Српске.
 Истраживачи из Босне и Херцеговине за учешће у заједничким пројектима треба да обезбиједе писану сагласност словеначког партнера на апликационом обрасцу. Вођа пројекта може поднијети само једну пријаву пројекта.
 Вођа пројекта у име босанскохерцеговачке стране мора бити држављанин Босне и Херцеговине са пребивалиштем у Босни и Херцеговини и запослењем на некој од институција која се бави научноистраживачким радом.
Финансирање одабраних пројеката
Трошкови везани за размјену истраживача биће покривени на сљедећи начин:
• Страна која прима истраживаче сноси трошкове смјештаја и дневница (ускладу са важећим прописима), као и трошкове путовања на својој територији који су неопходни за реализацију пројекта.
• Страна која упућује истраживаче сноси трошкове међународног превоза између сједишта институција које сарађују.
• Словеначка страна ће финансирати младим истраживачима из Босне и Херцеговине за дуже посјете у Републици Словенији (1-3 мјесеца) и међународне превозне трошкове на најекономичнији начин, уважавајући цијену и потрошњу времена.
• Страна која упућује истраживаче ће сносити трошкове осигурања у случају болести или несреће.
 Одабрани пројекти ће се финансирати у складу са финансијским могућностима ентитетских министарстава надлежних за науку.
 Начин, облик и рок за слање пријава
Пријава са комплетном документацијом која се тражи у конкурсу мора стићи до 30. октобра 2018. године до 15.00 часова у просторије Министарства науке и технологије Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука (за апликанте са подручја Републике Српске) с назнаком "Пријава за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Словеније за период 2019-2020.године".
 Партнери из Словеније пријаве предају у Јавну агенцију за истраживање, до 30. октобра 2018. године до 15.00 часова.
 Додатне информације у вези конкурса могу се добити у Министарству науке и технологије Републике Српске код гђе Бранке Савић, контакт телефон: +387 51 338 717 сваки радни дан или е-поштом [email protected].
 
Више информација на:
Молимо Вас да јасно и детаљно проучите смјернице и услове Јавног позива, јер је то једини валидни извор информација. Одсјек за ЛЕР и ЕИ само прослеђује информације, али није одговоран за измјене које донатор може да направи.