Званична интернет презентација
Град Бијељина

Помоћ Града угроженим пензионерима
Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић донио је Одлуку о условима, начину и поступку додјеле средстава једнократне новчане помоћи пензионерима са подручја Града Бијељина који примају најнижу пензију Фонда ПИО Републике Српске. Износ једнократне новчане помоћи је 100 конвертибилних марака а исплата ових средстава представља бригу о социјалном стању корисника најниже пензије, како би се привремено задовољио минимум њихових егзистенцијалних потреба и отклониле пољедице социјалне искључености.
 
Право на једнократну новчану помоћ имају корисници најниже пензије који имају пребивалиште на подручју Града Бијељина. Износ најниже пензије одређен је Одлуком о одређивању износа најниже пензије Владе Републике Српске, и износи највише 212,02 конвертибилних маркака. Право се може остварити подношењем захтјева Одјељењу за друштвене дјелатности Града Бијељина на прописаном обрасцу, путем пријемне канцеларије Градске управе, а рок за предају захтјева је крај календарске 2021. године.
 
Уз захтјев је непходно доставити копију личне карте корисника, чек или копију чека пензије Фонда ПИО Републике Српске за претходни мјесец у односу на датум подношења захтјева, копију текућег рачуна и овјерену изјаву да корисник нема других новчаних примања изузев пензије. Корисницима којима буде одобрено право на једнократну новчану помоћ финансијска средства ће бити дозначена на текући рачун. Средства за ову намјену предвиђена су Буџетом Града Бијељина и биће исплаћена из средстава Фонда солидарности.