Званична интернет презентација
Град Бијељина

Пројекат РеЛОаД - подршка јачању партнерстава између локалних власти и цивилног друштва​Град Бијељина је једна од двадесет и једне локалне заједнице у БиХ које су изабране за учешће у Пројекту РеЛОаД (Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану) који финансира Европска Унија, а примјењује Развојни програм Уједињених Нација (УНДП). Јeдан од кључних критеријума на основу којих су вредноване пријаве су били резултати које јединице локалне самоуправе остварују при расподјели финансијских средстава организацијама цивилног друштва, транспарентним критеријима и пројектном приступу, односно према ЛОД методологији. Поред конкретних резултата који ће бити дио реализације пројеката, очекивани циљ је и јачање партнерстава између локалних власти и цивилног друштва ширењем успјешног модела транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва из буџета јединица локалних самоуправа. Овај приступ осигурава веће грађанско учешће у процесима доношења одлука и унапређује пружања услуга за грађане у локалним заједницама.
Пројекат је почео 2017. и трајаће до 2020. године, а недавно је у Бијељини одржана Јавна расправа на којој је представљена динамика другог Јавног позива за подршку пројектима организација цивилног друштва и дискутовано о приједлогу приоритетних области постојећег Јавног позива за Град Бијељина у РеЛОаД пројекту за 2019. годину и појашњене нејасноће у вези са јавним позивом.


Други Јавни позив трајаће од 13.05. до 24.06.2019. године. Предложене приоритетне области су у складу са развојним циљевима Града Бијељине који су наведени у документу Стратегија локалног развоја Града Бијелина 2014-2023. (ревидована за период 2019-2023):

1. Унапређење културне понуде Града Бијељине
1.1. Афирмација и промоција традиције и културне баштине националних мањина
1.2. Унапређење културног живота у руралним подручјима те имплементација пројеката афирмације домаће радиности у руралним подручјима
 
2. Еколошки и спортско-рекреативни пројекти на подручју Града Бијељина
2.1. Организовање спортско-рекреативних активности за дјецу, младе и остале грађане
2.2. Подизање свијести о еколошкој култури живљења иодрживом еколошком развоју локалне заједнице
 
3. Побољшање услуга за лица са инвалидитетом на подручју Града Бијељина
3.1. Унапређење едукативних, креативних и спортских садржаја за особе за потешкоћама у развоју
3.2. Обука и подршка за лица са инвалидитетом у циљу побољшања конкурентности на тржишту рада
3.3. Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом
 
4. Повећање обима услуга за развој дјеце и младих
4.1. Јачање улоге младих у руралним заједницама
4.2. Обуке за младе из области подузетништва у циљу побољшања конкурентности на тржишту рада
4.3. Обуке и едукативне радионице са фокусом на стране језике, ИТ сектор и стицање нових вјештина
4.4. Јачање и побољшање менталног здравља дјеце и младих Града Бијељине