Званична интернет презентација
Град Бијељина

Тендерска документација у поступку ЈН за преговарачки поступак без објаве обавјештења

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ , ШИФРА:СКП-07/22 ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 21. ЗЈН 284.78KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, шифра: СКП-07/22 - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ, шифра: СКП-07/22 55.48KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ТВЈ-02-п2/22 54.71KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ТВЈ-02-п2/22 - КОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ БОЦА СА КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ И ДРУГА ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА 306.85KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ПЉ-03-п1/18 44.47KB
Тендерска документација у поступку ЈН ОЗП-19-у1/18 246.63KB
Додатне информције за преговарачки поступак без објављивања обавјештења ОЗП-19-у1/18 41.67KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-40-у1/21 55.37KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ДД-08-у1/20 113.7KB
Тендерска документација за преговарачки поступак без објављивања обавјештења ПЉ-03-п1/18 289.67KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга – УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА: ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ И УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА СА УРБАНИМ МОБИЛИЈАРОМ У УЛИЦИ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА У БИЈЕЉИНИ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ :02-404-188/21 ОД 28.12.2021.ГОДИНЕ, ШИФРА: СКП-40-У1/21 306.8KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА „ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК ШЕСТ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА ЗА РОМЕ НА ИСТУ“-НАБАВКА И УГРАДЊА ШЕСТ ЕЛЕКТРО БРОЈИЛА ЗА МЈЕРЕЊЕ УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-33/20 ОД 18.05.2020.ГОДИНЕ; ШИФРА:ДД-08-у1/20 394.99KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-17(4 лота)-лот 2-у1/17 37.99KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ОЈНИН-01(5 лотова)-п1/22 214.78KB
Додатне информације за јавну набавку ТВЈ-02-п1/22: КОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ БОЦА СА КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ И ДРУГА ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА. 196.77KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке роба ТВЈ-02-п1-22: КОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ БОЦА СА КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ И ДРУГА ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА 343.07KB
Предмет: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ДД-08-у1/20 113.7KB
Тендерска документација за преговарачки поступак без објављивања обавјештења СКП-17(4 лота)-лот 2-у1/17 225.01KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга – УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ШИФРА: ОЈНИН-01(5 ЛОТОВА)-п1/22 689KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА „ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК ШЕСТ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА ЗА РОМЕ НА ИСТУ“-НАБАВКА И УГРАДЊА ШЕСТ ЕЛЕКТРО БРОЈИЛА ЗА МЈЕРЕЊЕ УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-33/20 ОД 18.05.2020.ГОДИНЕ; ШИФРА:ДД-08-у1/20 394.99KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова - Изградња фискултурне сале у склопу ОШ ''Јован Дучић'' у Патковачи шифра:ДД-15-п3/19 4MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-20-у1/17 50.75KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-н-07-у1-п1/19 57.75KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења, шифра: СКП-10 (2 лота) - Лот 1-у1/19 61.33KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА БиЗ-02- у1/17 52.95KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-17(4 лота)лот 4-у1/17 35.65KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова – УГОРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛВАИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА: ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ НА МЈЕСТУ СТАРЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-236/19 ОД 25.06.2020. ГОДИНЕ, ШИФРА: СКП-Н-07-У1-П1/19 353.75KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-16/20 201.35KB
Тендерска документација у поступку ЈН услуга - Уговарање вишка услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина (Лот 1, додатни уговор на уговор број 02-404-44/19 Лот 1, од 22.05.2019, шифра: СКП-10(2 Лота)-Лот 1-у1/19); Преговарачки поступак без објаве обевјештења у складу са чланом 23. ЗЈН 247.49KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-12(2 лота)-лот 2-у1/17 372.52KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ИП-02/21 199.59KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ – IV ФАЗА (ЗАНАТСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ); УГОВОР 1 НА УГОВОР БР: 02-404-103/19 ОД 18.07.2019. ГОДИНЕ - ШИФРА ДД-07-у1/19 285.12KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА БиЗ-03-у1/17 37.35KB
Тендерска документација за за преговарачки поступак без објављивања обавјештења СКП-17(4 лота)лот 4-у1/17 224.39KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ИП-02/22 54.25KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга – ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ, ШИФРА: ИП-02/21 805.2KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ ОШ ''ЈОВАН ДУЧИЋ'' У ПАТКОВАЧИ ШИФРАДД-15-П219 3.99MB
ТЕН ДОК У ПОСТ ЈН РАД УТВРЂ ВИШКА И УГОВ НЕПРЕД РАД НА „ЗАВРШ РАД И УРЕЂ ЕНТЕР ДЕП МУЗЕЈА СЕМБ И СПОМЕН СОБЕ ПОГ БОРЦИМА ВРС“ ДОД УГОВ 1 НА УГОВОР БР: 02-404- 9/17 ОД 18.04.2017.-ШИФРА БИЗ-03-У1/17 341.89KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ДД-18-п1-у1/20 56.67KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ШИФРА:СКП- 16/20 819.9KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-29-у1/19 64.77KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ОЗП-14-у1/17 109.13KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА ПЕТОРАЗРЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:2-404-161/2020 ОД 02.11.2020 ГОДИНЕ, ШИФРА: Д-18-п1-У1/20 297.9KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - Утврђивање вишкова и уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односе на: "Асфалтирање пута према Манастиру Часног крста у МЗ Суво поље"; Додатни Уговор на Уговор бр: 02-404-64/19 од 08.08.2019.године; ШИФРА: СКП-29-У1/19 236.96KB
ТЕНД ДОК У ПОСТУПКУ ЈН РАДОВА УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА "НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАД УПР ГРАДА БИЈЕЉИНА", ШИФРА:ОЗП-14- У1/17 569.22KB
Тендерска документација за за преговарачки поступак без објављивања обавјештења ДД-05/18 (наставак пројекта ДД-07/17) 921.95KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга – ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ, ШИФРА: ИП-02/22 261.87KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-н-07-у1/19 111.47KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ НА САОБРАЋАЈНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ НАСТАЛОЈ ОД КИШНИХ НА ПОДРУЧЈУ ПОДРУЧЈУ ПОДРУЧЈУ МЗ БАЊИЦА ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-138/ОД 13.08.2019. 13.08.2019. ГОДИНЕ ШИФРА: СКП-Н-02-П1-У1/1 И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-н-02-п1-у1/19 270.54KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈН - УСЛУГА ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2017. И 2018.ГОДИНИ ШИФРА:ПР-01-п1/17 701.2KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ИЗГРАДЊУ НОВЕ АУТОБУСКЕ НА МЈЕСТУ СТАРЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-404-236/19 ОД 25.06.2020.ГОДИНЕ, ШИФРА:СКП-Н-07-У1/19 561.4KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења, ШИФРА: КГН-11-п1-у1-/19 – Радови на адаптацији просторија МЗ „Филип Вишњић“ за успостављање новационог центра за младе (додатни уговор на уговор број: 02-404-209/19 од 4.2.2020) 57.66KB
Тендерска документација у поступку ЈН ДД-14-у1/18 - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији објекта спортске сале у Рачанској улици у Бијељини - I фаза (реконструкција крова), додатни уговор на уговор број: 02-404-138/18 од 04.09.2018. године и Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења 291.16KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ПР-01-п1/17 35.71KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ДД-15-п3-у2/19 112.29KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења, шифра: СКП-н-05(9 лот-ова)-лот 7-у1/18 67.46KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈН РОБА - НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2017. И 2018.ГОДИНЕ ШИФРА:СЗП-07 (3Лот-а)-лот1-п2/16(НЕПЛАНИРАНА) 681.45KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења ДД-05/18 (наставак пројекта ДД-07/17) 66.44KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-25/21 54.17KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова – УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ И НАКНАДНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-230/19 ОД 12.02.2020. ГОДИНЕ, ШИФРА: ДД-15-п3-у2/19 727.71KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова - Утврђивање вишка потребних радова реализације уговора који се односи на асфалтирање споредног одвојка Улице Кнез Иво од Семберије, у Граду Бијељина, у циљу стварања инфраструктурних услова за одрживи повратак становништва на овом подручју – лот 7, додатни на уговор број: 02-404-235/18- лот 7 од 15.04.2019. године шифра: скп-н-05 (9лотова)-лот 7-у1/18 247.23KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СЗП-07(3 лота)-лот 1-п2/16 37.2KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-09/21 199.48KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова – Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на: Радови на адаптацији просторија МЗ „Филип Вишњић“ за успостављање иновационог центра за младе (додатни уговор на уговор број 02-404-209/19 од 4.2.2020.) ШИФРА: КГН-11-п1-у1/19 274.15KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења, шифра: СКП-Н-02-П1/19 58.75KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈН РАДОВА - ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ У ОКВИРУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ II, ШИФРА:СКП-Н- 01/17 (наставак пројекта СКП-28/16) 730.22KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ШИФРА: СКП-09/21 820.07KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова - Санација штете на саобраћајној инфраструктури насталој од кишних падавина на подручју подручју МЗ Бањица- шифра: СКП-Н-02-П1/19 244.98KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-н-01/17 (наставак пројекта СКП-28/16) 112.65KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ДД-06/18 (наствак пројекта ДД-15/17) 65.86KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ШИФРА: СКП-25/21 285.7KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-34-у1/21 26.5KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга - Ванредна контрола техничке исправности моторних возила у току 2019. године - ШИФРА: ИП-02-п1/19 274.8KB
ТЕНД.ДОКУМЕНТ. У ПОСТ.ЈН УСЛУГА-УГ.ВИШКА ПОТР.УСЛУГА ПРИЛ.РЕАЛ.УГ.КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОРГ.ЗИМ.СЛ.У СЕЗ.2016/2017-РАД КОМПЛ.МЕХ.НА Ч... ДОД.УГ.НА УГ. 02-02-404-119/16-ЛОТ1,ШИФ: СКП-19(2лота) лот 1-у1/16 491.23KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова – УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УРЕЂЕЊЕ ОБАЛНИХ САДРЖАЈА УЗ КАНАЛ НА ДИОНИЦИ ОД УЛИЦЕ ЦАРА УРОША ДО УЛИЦЕ ПЕТРА КОЧИЋА / ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-153/20 ОД 09.10.2020.ГОДИНЕ, ШИФРА: СКП-34-У1/20 330.5KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији објекта Соколског дома у Бијељини – II фаза (реконструкција дограђеног дијела објекта) додатни уговор на уговор број: 02-404-158/19 од 27.9.2019. године, ШИФРА: ДД-13-п1-у2/19 316.17KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења, шифра: ДД-н-03-у1/18. 56.65KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-19(2 лота)-лот 1-у1/16 116.68KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ДД-17-у1/20. 109.91KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова - Утврђивање вишка радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци – XI фаза (завршни радови на вањском уређењу) - шифра: ДД-Н-03-У1/18 241.3KB
ТЕНД.ДОКУМЕНТ. У ПОСТ.ЈН УСЛУГА-УГ.ВИШКА ПОТР.УСЛУГА ПРИЛ.РЕАЛ.УГ.КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОРГ.ЗИМ.СЛ.У СЕЗ.2016/2017-РАД КОМПЛ.МЕХ.НА Ч... ДОД.УГ.НА УГ. 02-02-404-119/16-ЛОТ2,ШИФ: СКП-19(2лота) лот 2-у1/16 493.79KB
ТЕН ДОК У ПОСТ ЈН РАД ИЗВОЂ РАД НА ИЗГРАД ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗ И НАСТ ЦЕНТ - II ФАЗА (ГРУБИ ГРАЂ РАД , БЕТО И АБ , АРМИ , ЗИДАР И ИЗОЛ РАД НА ОБЈЕКТУ ФА), ШИФ: ДД-06/18 (наста пројДД-15/17) 448.56KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ДД-30-У2/19 52KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова – Уговарање непредвиђених радова на изградњи помоћног терена са вјештачком травом у склопу комплекса Градског стадиона у Бијељини / Додатни уговор 1 на уговор бр: 02-404-149/2020 од 13.10.2020. године, ШИФРА: ДД-17-У1/20 398.82KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења, шифра: СКП-Н-02/19 55.48KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-19(2 лота)-лот 2-у1/16 116.6KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА - ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈАУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА E-MAIL СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ, ШИФРА: ОЗП-07/21 108.97KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења, шифра: ДД-13-п1-у2/19: Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији објекта Соколског дома у Бијељини – II фаза (реконструкција дограђеног дијела објекта) додатни уговор на уговор број: 02-404-158/19 од 27.9.2019. године 61.96KB
Тендерска документација у поступку радова санација штете на саобраћајној инфраструктури насталој од кишних падавина на подручју МЗ Бањица - СКП-Н-02/19 246.4KB
ТЕНД.ДОКУМЕНТ.-УГОВАРАЊЕ ВИШКА,МАЊКА И НЕПРЕДВ.РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛ.УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПРОШИР. МОСТА НА ЛОК. ПУТУ Л-17 В.ОБАРСКА–МЗ ГРАДАЦ–ДОД.УГ. НА УГ. БР: 02-404-100/16-ЛОТ1 ОД 11.7.2016.Г. NANB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈАУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА E-MAIL СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ, ШИФРА: ОЗП-07/21 427.05KB
Тендерска документација у поступку ЈН услуга - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 2018/2019-рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи-лот 1-додатни уговор број: 02-404-177/18-лот 1 од 5.10.2018. године, шифра: скп-21(4лота)-лот1-у1/18 226.2KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-31(ц1, 2 лота)-лот 1-у1/16 116.18KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-12(2 лота)-лот 1-у1-п1/17 118.64KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКИ ДОМ У БИЈЕЉИНИ – III ФАЗА, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 2-404-238/19 ОД 03.03.2020 ГОДИНЕ, ШИФРА: ДД-30-У2/19 398.52KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА УГОВАРАЊЕ ВИШКА РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА “РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА„ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-45/20 ЛОТ 1 ОД 24.04.2020 ГОДИНЕ ШИФРА: СКП – 19 (2ЛОТ-а)-Лот 1 – у1/20 NANB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења, шифра: скп-21(4лота)-лот1-у1/18 62.2KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-36-у2/16 82.17KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-19 (2 Лот-а)- Лот 1-у1/20 NANB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга – Техничка организација „Медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортисте Бијељине у 2019. години“, шифра: ДД-05-п1/19 280.7KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења ДД-15-у2/18 - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији објекта Соколског дома у Бијељини-I фаза (реконструкција дијела крова прекривеног цријепом) додатни уговор на уговор број: 02-404-179/18 од 28.09.2018. године 56.06KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН РАДОВА - УГ. ВИШКА ПОТ. РАД. ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА АСФ. УЛ. БРАЋЕ ЛАЗИЋ У МЗ ЈАЊА , ДОД. УГ. НА УГ. БР: 02-404-132/16 ОД 31.10.2016. ГОД., ШИФ: СКП-36-У2/16 366.75KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-21 (2 Лот-а)- Лот 2-у1/19 111.49KB
Тендерска документација у поступку ЈН ДД-15-у2/18 - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији објекта Соколског дома у Бијељини-I фаза (реконструкција дијела крова прекривеног цријепом) додатни уговор на уговор број: 02-404-179/18 од 28.09.2018. године 267.33KB
ТЕНД. ДОК. Ј.Н. РАДОВА - УГ. НЕПРЕДВ. РАДОВА ПРИ РЕАЛИЗ. УГ. КОЈИ СЕ ОДН. НА ИСКОП КАНАЛА Ј-1-1-1 У Н. НАСЕЉУ ЈАЊА – ДОД. УГ. НА УГ. 02-404-109/16-ЛОТ ОД 24.08.2016. ШИФ:СКП-31 (ц2,4 Лота) Лот 4-у1/16 436.26KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-12(2 лота)-лот 1-у1/17 118.54KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ПР-02-п1/21 52.72KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА УГОВАРАЊЕ ВИШКА РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА “РАДОВИ НА САНАЦИЈИ (КРПЉЕЊУ) УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА„ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-211/19 ЛОТ 2 ОД 29.01.2020 ГОДИНЕ ШИФРА:СКП – 21 (2ЛОТ-а)-Лот 2 394.41KB
Тендерска докупентација у поступку ЈН радова СКП-47-у1/18 - Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на Изградња фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру индустријске зоне II , додатни уговор на уговор бр: 02-404-141/18 од 28.08.2018. године NANB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-31(ц2, 4 лота)-лот 4-у1/16 40.66KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења, шифра: СКП-17-у1/19. 109.66KB
Додатне инфорације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења, шифра: ДД-05-п1/19 59.36KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обајештења СКП-47-у1/18 -Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на Изградња фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру индустријске зоне II , додатни уговор на уговор бр: 02-404-141/18 од 28.08.2018. године 34.36KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СЗП-15/16 75.62KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2020.године додатни уговор на уговор број:02-404-229/19 од 23.03.2020.године шифра: СКП-17-у1/19 392.04KB
Тендерска документација у поступку ЈН услуга ДД-03-п1/18 - Техничка организација, медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање портрета спортисте Бијељине у 2018. години и додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења за ЈН ДД-03-п1/18 268.29KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСT. ЈН УСЛ.-УСЛУГЕ ТЕК. И ПРЕВ. ОДРЖ. ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФ. СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТ. КАНЦ. И УСЛУГЕ КОРИШ. Е- mail СЕРВЕРА И КОНТ. ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2017. И 2018. ГОД.,ШИФ:СЗП-15/16 402.9KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-20-у1--п1/17 40.62KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга – ВРШЕЊЕ ОПШТЕ СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2021. ГОДИНИ, ШИФРА: ПР-02-П1/21 366.2KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-26(2 Лот-а)-п1-Лот 2-у1/19 121.54KB
Тендерска документација у поступку ЈН услуга за преговарачки поступак без објављивања обавјештења КГН-н-05-п1/18 - Израда и набавка промотивних материјала 245.77KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА БиЗ-03-у1/16 75.37KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА“ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И АСФАЛТИРАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У МЗ БАТКОВИЋ, МЗ ДВОРОВИ РУДИНЕ), МЗ ГРАДАЦ-СТУПАЊ, МЗ КОЈЧИНОВАЦ, МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 1 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 202 ДО 196), МЗ ПУЧИЛЕ 8КРАК 2 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 204 ДО 210), МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 3 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 242 ДО 248) НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА Л=2885 М, У ЦИЉУ СТВАРАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ УСЛОВА ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК СТАНОВНИШТВА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ-ЛОТ 2 ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-232/19 ЛОТ 2 ОД 04.06.2020 ГОДИНЕ ШИФРА: СКП – 26 (2Лот-а)-п1-Лот2-у1/19 413.54KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуге интернета током 2020. године, шифра ЈН: ОЗП-22-п1/19 262.96KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења КГН-н-05-п1/18 - Израда и набавка промотивних материјала 34.44KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСT. ЈН РАДОВА УТВ. ВИШКА И МАЊКА РАДОВА И УГОВ. НЕПРЕД, РАД. НА ДОГР. И РЕК. ДЕПОА МУЗЕЈА И ИЗГР. СПОМЕН СОБЕ ПОГ. БОР. РС ДОД УГ 1 НА УГ БР:02-404-75/16 ОД 30.05.2016.,ШИФ:БИЗ-03-у1/16 486.13KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова: УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА“ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦА БРЧАНСКА, ДУШАНА РАДОВИЋА, МАЧВАНСКА, РАЈЕ БАНИЧИЋА БЛОК 1, СЕМБЕРСКИХ РАТАРА, СТАРИНЕ НОВАКА, СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА (КРАК 1 ОД БРОЈА 34 ДО БРОЈА 50), СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА (КРАК 2 ОД БРОЈА 193 ДО БРОЈА 201), СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА (КРАК 3 ОД БРОЈА 237 ДО БРОЈА 223) НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА Л=2500 М, У ЦИЉУ СТВАРАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ УСЛОВА ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК СТАНОВНИШТВА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ-ЛОТ 1 „ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-232/19 лот1 ОД 04.06.2020.ГОДИНЕ; ШИФРА:СКП-26(2 ЛОТА)-П1-ЛОТ1-У1/19 421.77KB
Тендерска документација у преговарачком поступку ЈН радова СКП-44(2 лота)-лот 1-у1/18 - Уговарање вишкова и уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на "Реконструкција Улице Димитрија Туцовића" додатни уговор број: 02-404-114/18-лот1 233.29KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА БиЗ-04-у1/16 75.38KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-24(2 лота)-лот- 2-u1/17 159.06KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ОЗП-27/21 56.62KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: СКП-26(2 Лот-а)-п1-Лот 1-у1/19 122.11KB
Додатне информације за преговарачки поступак СКП-44(2 лота)-лот 1-у1/18 - Уговарање вишкова и уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на "Реконструкција Улице Димитрија Туцовића" додатни уговор број: 02-404-114/18-лот1 34.7KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН РАДОВА УТВР. ВИШКА РАДОВА И УГ. НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА САНИРАЊУ СТАМБ. ПОРОДИЧНИХ ОБЈ. КОРИСНИЦИМА БИЗ-а,ДОД. УГ. 1 НА УГ. 02-404-102/16 ОД 26.07.2016. ГОД.,ШИФ: БИЗ-04-У1/16 501.7KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА, ШИФРА: ДД-12-у1/20. 109.96KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења ОЗП-22-п1/19 - Услуге интернета током 2020. године 55.97KB
Измјењена тендерска документација за ЈН - Уговарање непредвиђених радова у склопу реализације уговора који се односи на "Санацију и уређење просторија читаонице у Мјесној заједници Галац" додатни уговор број 1 на постојећи уговор број 02-404-151/18" под шифром: КГН-н-02-у1/18 238.73KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ДД-05-у2/16 76.9KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДОМА КУЛТУРЕ У ПУЧИЛАМА –VI ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ) ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-28/20 ОД 14.04. 2020.ГОДИНЕ; ШИФРА:ДД-12-у1/20 407.43KB
Тендерска документација у поступку ЈН радова КГН-н-02-у1/18 -Уговарање непредвиђених радова у склопу реализације уговора који се односи на санацију и уређење просторија читаонице у МЗ Галац 238.67KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН РАДОВА УТВ. МАЊКА И ВИШКА И УГ. НЕП. РАДОВА НА ИЗГ. ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОД. ШКОЛЕ И ОБЈ. ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ –VI ФАЗА, ДОД. УГ. 2 НА УГ. БР:02-404-60/2016 ШИФРА:ДД-05-У2/16 711.76KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ДД-н-01-п1/17 157.19KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга – УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА E-MAIL СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ, ШИФРА: ОЗП-27/21 302.9KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења КГН-н-02-у1/18 - Уговарање непредвиђених радова у склопу реализације уговора који се односи на санацију и уређење просторија читаонице у МЗ Галац 34.67KB
Додатне информације за преговарацки поступак СКП-50-у1/18 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи на „Изградња, асфалтирање, реконструкција улица, путева и стаза на подручју Града Бијељина“ 35.5KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-н-03(2 лота)-лот 2-у1/15 76.44KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ -II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКЕТА) ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-404-135/19 - ШИФРА: ДД-12-у1/19 275.93KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења ОЗП-17/18 - Услуге текућег и превентивног одржавања постојећег информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге кориштења e-mail сервера и контроле приступа интернету током 2019. и 2020. године 35.52KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења OZP-20-у1/18 - Радови на реконструкцији мокрог чвора, тоалета, код шалтер сале број 1 40.46KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН РАДОВА УГ. ВИШКА ПОТРЕБНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГ. НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ЛОК. И НЕК- ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БН–ЛОТ2,ДОД. УГ. НА УГ. БР:02-404-164/15-ЛОТ2 655.97KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења СКП-н-03-у1/18 - Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на Изградњу приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена 34.8KB
Тендерска документација у поступку ЈН услуга - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односе на редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина, додатни уговор број :02-404-58/18 - лот 1 од 16.05.2018. године, шифра СКП-15(2 лота) лот 1-у1/18 243.54KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 4-у1/16 77.46KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ДД-10-у1/17 44.53KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга – ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ О АКТИВНОСТИМА, ОДЛУКАМА И АКТИМА КОЈЕ ДОНОСИ СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ, ПУТЕМ WEB ПОРТАЛА, ШИФРА: СГ-04/21 261.28KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења СКП-07-у1/18 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја 35.18KB
Додатне информације за преоговарачки поступак без објављивања обавјештења СКП-15(2лота)-лот1-у1/18 -Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односе на редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина 35.47KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН УСЛУГА УГОВ. ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГОВ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖ.-ПОШЉ. НЕК. ПУТЕВА,ЛОТ2,ДОД. УГОВ. НА УГОВ. БРОЈ:02-404-66/16–ЛОТ4,ШИФ.СКП-13(5Лотова)-ЛОТ 4-У1/16 663.69KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 2-у1/16 77.01KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН УСЛУГА УГОВ. ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГОВ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖ.-ПОШЉ. НЕК. ПУТЕВА,ЛОТ2,ДОД. УГОВ. НА УГОВ. БРОЈ:02-404-66/16–ЛОТ2,ШИФ.СКП-13(5Лотова)-ЛОТ 2-У1/16 847.5KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-15(2 лота)-лот 1-у1/16 76.52KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН УСЛ. УГОВ. ВИШКА ПОТ. УСЛ. ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГ. НА РЕД. ОДРЖ. ЛОК. И НЕК. ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛ. НА ПОД. ГРАДА БН ДОД. УГ. НА УГ. БР: 02-404-39/16 ЛОТ1,ШИФ. СКП-15(2лота)-лот1-у1/16 520.69KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 1-у1/16 79KB
Позив за дост. понуда о набавци:УГОВ. ВИШКА ПОТ. УСЛ. ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГОВ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖ. НЕК. ПУТЕВА-ЛОТ 1, ДОД. УГ. НА УГ. БР:02-404- 66/16–ЛОТ1 ОД 30.05.2016.,ШИФ.:СКП-13(5Лот.)-ЛОТ1-У1/16 142.65KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 5-у1/16 NANB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ШИФРА:СКП-13 (5 лотова)- ЛОТ 5-У1/16 648.71KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2016. ГОДИНИ, ШИФРА:ПП-03/16 440KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА ИЗРАДА ГЛ.ПРОЈЕКТА НОВОГ МОСТА БР.1 ПРЕКО РИЈЕКЕ ЈАЊЕ НА СТАЦИОНАЖИ СТ.0+895.15 ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА ОСН. УГОВОР БР. 02-404-43/15 ОД 18.05.2015. ШИФРА: СКП-30-(Ц1)-У1/15 289.5KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ВРШЕЊЕ СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА:ПП-н-01/16 709.58KB