Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлуке о избору/поништењу поступка

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07-у1/18 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја 64.22KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-02-п1/18 - Проширење водоводне мреже у Амајлијама на парцелама к.ч. број: 2144/19, 2144/20 и 2144/47 на којима се граде и породични стамбени објекти у склопу пројекта СЕВ 2 и државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма, подпројекат БиХ 3 68.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-20-у1/18 - Утврђивање вишка, мањка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији мокрог чвора, тоалета код шалтер сале број 1, у Градској управи Града Бијељина, додатни уговор 1 на уговор број : 02-404-125/18 од 25.07.2018. године 63.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-02/18 - Набавка ужине за ромску дјецу у 2019. години 65.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-50-у/18 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односе на „Изградња,асфалтирање,реконструкција улица, путева и стаза на подручју Града Бијељина“ (реконструкција дијела локалног пута Л5, Бијељина– В.Обарска–Црњелово , дужине 1 километар, у МЗ Црњелово), Додатни уговор на Уговор број:02404-153/18 – Лот 1 63.19KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-03/18 - Техничка организација, медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортисте Бијељине у 2018. години 59.98KB
Одлука о отказу поступка ЈН ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 107.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-17/18 - Услуге текућег и превентивног одржавања постојећег информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења e-mail сервера и контроле приступа интернету током 2019. и 2020. године 73.05KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-03-у1/18 - Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на изградњу приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена, додатни уговор број: 02-404-187/18 од 23.10.2018. године 66.45KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-04/18 - Вршење услуга превоза ученика основних и средњих школа на спортска такмичења и награђених учесника културних манифестација у 2019. години 60.21KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-05/18 - Мјерење аерозагађења на простору Града Бијељина 61.55KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-16/18 - Одржавање и набавка резервних дијелова за текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача, скенера и фотокопир апарата за 2019. и 2020. годину 60.56KB
Одлука о поништењу поступка ЈН КГН-н-05-п1/18 - Израда и набавка промотивног материјала 61.38KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02-у1/18 - Уговарање непредвиђених радова у склопу реализације угоовра који се односи на "Санацију и уређење просторија читаонице у Мјесној заједници Галац" додатни уговор број 1 на постојећи уговор број:02-404-151/18 63.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-32/18 - Изградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 67.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-18(3 лота)/18 - Услуге фиксне и мобилне телефоније иинтернета током 2019. године 69.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-44(2 лота)- лот 1-у1/18 - Уговарање вишкова и уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на "Реконструкција Улице Димитрија Туцовића" додатни уговор на уговор број: 02-404-114/2018 лот 1 од 27.07.2018. године је Д.О.О. "Бук промет" Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 11.078,68 КМ (без ПДВ-а) 64.63KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-04/18 - Реконструкција јавне расвјете у склопу изградње канализационог система „Орио“ пројекат–зона 7 66.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-03-П1/18 - Техничка организација, медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортисте Бијељине у 2018. години 66.39KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-11(2 лота)/19-лот 1 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина, лот 1: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама подручју Града Бијељина 66.38KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-04(2 лота)/18 - Јавна градска хигијена 67.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП- 29(2 лота)/18 - Радови на санацији ударних асфалтних рупа на подручју Града Бијељина 69.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-47-у1/18 - Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односе на: "Изградња фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру Индустријске зоне II" додатни Уговор на Уговор број: 02-404-141/18 од 28.08.2018. године 62.96KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07-п1/18 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. године 63.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ1:Асфалтирање некатегорисаног пута од насеља Тријешница према МЗ Даздарево) 70.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Пучиле, насеље Пухаре) 72.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Љесковац) 70.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „ДоњаЧађавица“ ) 70.41KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ5: Асфалтирање два крака Улице Јурија Гагарина) 71.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ6: Асфалтирање споредног одвојка Улице Стефана Дечанског) 71.33KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ7: Асфалтирање споредног одвојка Улице Кнез Иво од Семберије) 71.1KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ8: Асфалтирање споредног одвојка Пантелинске улице) 69.75KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац) 70.79KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-05/18 - Замјена топловодног котла на чврсто гориво у ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" 75.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-15-у2/18 - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији објекта Соколског дома у Бијељини - I фаза (реконструкција дијела крова прекривеног цријепом) додатни уговор на уговор број: 02-404-179/18 од 28.09.2018. године 63.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-05/18 - Мјерење аерозагађења на простору Града Бијељина 70.35KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/129 - Медијско праћење путем земаљског и сателитског телевизијског сигнала активности Градске управе Града Бијељина, градоначелника и предсједника Скупштине Града, уз емитовање обавјештења, огласа и честитки и медијска промоција инвестиционих, туристичких, културних и других потенцијала Семберије 73.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПЉ-н-02/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2019, 2020. и 2021. години 73.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 Лота)/19 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2019. години: лот 1-репортажно снимање и преношење сједница и других манифестација у организацији Скупштине Града Бијељина у 2019. години 68.97KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 Лота)/19 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2019. години: лот 2- снимање и преношење прес конференција поводом сједница Скупштине Града Бијељина и других манифестација у организацији Скупштине Града Бијељина у 2019. години 67.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПР-02/19 - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента 67.72KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-01/19 - Општа дератизација на подручју Града Бијељина у 2019. години 66.8KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-12/19 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења 68.76KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-03/19 - Афирмација активног учешћа грађања у активностима локалне заједнице путем објављивања информација о реализацији пројеката Градске управе који се реализују у сарадњи са међународним организацијама и пројеката у сарадњи са мјесним заједницама преко кабловског телевизијског сигнала 74.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-04/19 - Промоција потенцијала Града Бијељина, информисање грађања о актуелностима у Граду Бијељина и активностима Градске управе путем земаљског телевизијског сигнала 69.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА) 74.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА) 75.37KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА) 73.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ макадамских улица) 73.44KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-01/18 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина 71.83KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ИП-02/19 - Ванредна контрола техничке исправности моторних возила у току 2019. године 58.98KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-01/19 - Набавка угља за потребе гријања Територијалне ватрогасне јединице Бијељина 231.45KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-01 (2 лота)/19-Лот 1 - Набавка штампаних образаца и канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Бијељина, лот 1: набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. и 2020. године 239.87KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-01 (2 лота)/19-Лот 2 - Набавка штампаних образаца и канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Бијељина, лот 2: набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. и 2020. године 239.91KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07/19 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина 230.25KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-19/19 - Израда и уградња комуналне опреме – израда и уградња кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова 66.59KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Ф-01/19 - Кредитно задужење Града Бијељина (7.000.000) 80.58KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-03/19 - Извршење рјешења грађевинске инспекције у току 2019. године 66.08KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-29/19 - Асфалтирање пута према Манастиру Часног Крста у МЗ Суво Поље 78.99KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БИЗ-01/19 - Набавка личне опреме (одјеће и обуће) за припаднике Цивилне заштите 73.66KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/19 - Одржавање ватрогасних возила и одржавање надограде на истим 74.26KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-32/19 -Рушење постојећих објеката на траси четврте фазе уређења тока ријеке Јањe 68.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-05/19 -Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјeсним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја 66.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-05/18 -Замјена топловодног котла на чврсто гориво у Јавној установи Техничка школа 75.21KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-11(2 лота)/19-лот 2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина, лот 2: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима подручју Града Бијељина 65.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-02/18 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града 61KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17/18 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења 65.31KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30/19 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 47.84KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/18 - Набавка седмичних локалних новина за потребе мјесне заједнице 63.76KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-13( 4 лота)/18 - Oдржавање-пошљунчавање локалних макдамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина 77.3KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-09/18 - Набавка рачунара,штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина 64.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-19/19 - Завршни радови на изградњи на мјесном гробљу у мјесној заједници Чађавица Доња 65.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/19 - Набавка радне ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце 73.23KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-14/19 - Текуће одржавање канцеларија градске управе Града Бијељина 55.5KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-н-05 (9 Лотова)/18-Лот 5 - изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са министарством за људска права и избјеглице БиХ 79.5KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-н-05(9 Лотова)/18-Лот 9 - изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са министарством за људска права и избјеглице БиХ 80.5KB
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-01/19, Набавка опреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба“ 66.53KB
70.7KB
67.47KB
67.69KB
68KB
74.57KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача поступку јавне набавке СКП-31/19 -Измјештање дијела канала који се налази у сјеверном дијелу Индустријске зоне II у Бијељини 70.7KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10 (2 Лотa)/19- Лот 1-РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина 67.47KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача јавне набавке СКП-10(2 Лотa)/19- Лот 2-РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина 67.69KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 1-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 68KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 2-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 74.57KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 лотова)/19- лот 3-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 74.42KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 4-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 70.55KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 5-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 68.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавне набавке СКП-04/19- Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина 73.76KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-25/19 - Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко – бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина 97.38KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-01/19 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина у 2019. години 67.45KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-21(4 Лота)-Лот 1-у1/18 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 2018/2019 - рад комплетне механизацијена на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи 204.5KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-12/18 - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром – III фаза (изградња крова) 64.19KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-05/18 - Мјерење аерозагађења на простору Града Бијељина 68.34KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-15 (2 лота) - лот1-у1/18 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина - лот 1 65.91KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-50/18 - Изградња, асфалтирање, реконструкција улица, путева и стаза на подручју Града Бијељина 69.97KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07/18 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. године 66.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-17(3 лота)/18 - Изградња и санација вјерских објеката на подручју Града Бијељина 70.78KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-07/18 - Асфалтирање платоа испред Ватрогасног дома у Јањи 65.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-47/18 - Изградња фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру Индустријске зоне 2 75.82KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-41/18 - Изградња ограде око дјечијег игралишта у МЗ „Лединци“ у насељу „Петјезера“ 57.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗН-09-п1/18 - Набавка раунара, штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача ЈН КГН-н-04/18 - Промоција потенцијала Града Бијељина, информисање грађана о актуелностима у Граду Бијељина и активностима Градске управе путем земаљског сигнала 63.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СГ-н-01/18 - Организовање забавног програма поводом славе Града, концерт групе Балканика 68.15KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ТВј-08/18 - Реконструкција просторије за боравак ватрогасаца и за смјештај ватрогасних возила и опреме 58.36KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-03/18 - Осигурање и надзор дјечијег игралишта у Градском парку 64.88KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-11/18 - Садња дрворедних садница 57.33KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02/18 - Санација и уређење просторија читаонице у МЗ Галац 62.98KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача ЈН СКП-01-п1/18 - Набавка декоративне расвјете 65.55KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-н-02/18 - Форум из области развоја и повећање капацитета привреде у Граду Бијељина 82.74KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-22/18 - Одржавање јавне расвјете на подручју града Бијељина 38.43KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-н-01-п1/18 - Промоција пољопривредних потенцијала Семберије путем радио сигнала 58.11KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-39/18 - Објава огласа и информисање путем електронских медија 64.04KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-21/18 - Реконструкција крова на главној згради Градске управе Града Бијељина (изнад Одсјека за јавне набавке, инвестиције и надзор) 69.59KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-13/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци -X фаза (занатски радови) 63.8KB
Одлука 4 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 64.71KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30-п1/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 58.18KB
Одлука 3 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 64.5KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-52/18 - Израда и монтажа клупа на подручју Града Бијељина 57.96KB
Одлука 1 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 65.45KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-03/18 - Уређење и опремање ентеријера Спомен собе погинулим борцима Војске Републике Српске 64.46KB
Одлука 2 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 66.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН 0ЗП-22/18 -Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе 75.44KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-51/18 -Поплочавање дијела Трга краља Петра I Карађорђевића NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - ДД-18/18 - Изградња дјечијег игралишта у Јањи NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-14/18 - Извођење радова на реконструкцији објекта спортске сале у Рачанској улици у Бијељини – I фаза (реконструкција крова) NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-48/18 - Реконструкција тротоара у Улици Вука Караџића 72.59KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-н-02/18 - Проширење водоводне мреже у Амајлијама на парцелама к.ч. број: 2144/19, 2144/20 и 2144/47 на којима се граде вишепородични стамбени објекти у склопу пројекта СЕВ2 и државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма, подпројекат БиХ3 59.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПЉ-03-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018. години NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-09-п1/18 - Изградња Дома културе у Новим Дворовима - II фаза 59.63KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/18 - Промоција путем кабловског ТВ сигнала пројеката Градске управе који се реализију у сарадњи са међунарнодним организацијама и пројекат 60.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-38/18 - Уградња семафорског уређаја на подручју Града Бијељина (Улица 1.маја Душана Барањина) 66.06KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ОЗП-14/18 - Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15/18 - Извођење радова на реконструкцији објекта Соколски дом у Бијељини –I фаза (реконструкција дијела крова прекривеног цријепом) 71.77KB
Одлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке ПЉ-03-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручја Града Бијељина у 2018. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 68.1KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-01/18 - Набавка декоративне расвјете 57.84KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-11-п1/18 - Садња дрворедних садница 63.63KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-16(2 лота)/18-лот 2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 79.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-21(4 лота)/18 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2018/2019 80.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-13(2 лота)/18 - Oсигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина током 2018. и 2019. год 88.71KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-41-п1/18 - Изградња ограде око дјечијег игралишта у МЗ Лединци у насељу Пет језера 64.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-02-п1/18 - Израда и монтажа канти за смеће у ужем центру града 71.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-05/18 - Санирање стамбених јединица корисницима борачко- инвалидске заштите који су власништву Града Бијељина 63.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-19/18 -Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Града Бијељина 71.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-30-п2/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 67.05KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-03/18 - Изградња приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена 73.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-44(2 лота)/18 - Изградња и реконструкција путне инфраструктуре 66.41KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-19-у1/18 - Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Града Бијељина 59.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-45/18 - Наставак изградње пјешачко бициклистичке стазе у насељу Пет језера NANB
Одлука о резултатима претквалификације у поступку ЈН ОЗП-19-у1/18 - Уговарање додатних радова у склопу реализације уговора који се односи на: "Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Града Бијељина" 58.62KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-20/18 - Реконструкција мокрог чвора тоалета код шалтер сале број 1 у Градској управи Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-08-п1/18 - Реконструкција просторија за боравак ватрогасаца и за смјештај ватрогасних возила и опреме 64.86KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-37/18 - Изградња нове приступне саобраћајнице до нивоа макадамског коловоза у МЗ Ново насеље NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача и поступку ЈН СКП-52-п1/18 - Израда и монтажа клупа на подручју Града Бијељина 64.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-40/18 - Израда идејног рјешења за водоснабдијевање јужног дијела Семберије 64.5KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-02/18 - Одржавање–пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина 69.54KB
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-34(ц1,6 лотова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града БН у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ NANB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-04/18 - Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите 63.45KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-49/18 - Санација тротоара у Улици Димитрија Туцовића 64.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-16/18 - Изградња подручног одјељења ОШ "Стеван Немања" Горњи Драгаљевац, у Горњем Магнојевићу 66.27KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-43/18 - Изградња кружне раскрснице на укрштању улица Милоша О., Сремска, Раје Б. и Живојина М. NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-22-п1/18 - Одржавање јавне расвјете на територији Града Бијељина 69.39KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-09/18 - Изградња дома културе у Новим Дворовима - II фаза 59.21KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 67.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-48/18 - реконструкција водоводне мреже у Улици војводе Петра Бојовића и Улици Ђуре Даничића NANB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-06(3 лота)/18 -Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина 80.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-28/18 - Изградња водоводнe мрежe у МЗ "Чардачине" NANB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-15/18 - Објава огласа у Дневном листу за 2019. годину 68.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-12/18 -Текуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина 64.16KB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-23/18 - Санација фасаде и крова на објекту Дома војске 64.19KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-09-п1/18 - Набавка рачунара, штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-05/18 - Набавка робе за потребе чајне кухиње Градске управе Града Бијељина током 2019. и 2020. године 67.56KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-01/18 - Побољшање енергетске ефикасности објекта ОШ "Кнез Иво од Семберије" 73.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-03/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне школе и објекта вртића у насељу Лединци - XI фаза (завршни радови на вањском уређењу) 67.2KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-03/18 -Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-08/18 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2019. године 66.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-04/18 - Израда и набавка промотивних материјала за промоцију потенцијала ГрадаБијељина (дизајн и штампа) 66.62KB
Одлука о поништењу поступка ЈН КГН-н-05/18 - Израда и набавка промотивних материјала у склопу пројекта „Партнерство одрживог развоја“ 63.12KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-01(3 лота)/18 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму 67.52KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-04/18 - Наставак изградње Дома културе у Пучилама –IV фаза 65.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-02/18 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-24/18 - Геодетско мјерење и снимање током 2019. године 66.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17/18 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09/18 - Кошење и грабање градског парка 71.83KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједницаГрада Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-06/18 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2019. годину 65.92KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-н-01/18 - Промоција пољоприврени потенцијала Семберије путем радио сигнала 58.06KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-04(3 лота)/18 - Набавка штампаних образаца, канцеларијског материјала и тонера 77.54KB
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот2-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе 61.82KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-07/18 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. године 60.57KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе 65.26KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-02/18 - Израда и монтажа канти за смеће у ужем центру града 60KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-26/18 - Израда и уградња комуналне опреме 64.64KB
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 20 60.07KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-35/18 - Изградња приступа парцелама на подручју Индустријске зоне II NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/18 - Набавка стабилних и ручних радио станица NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-01/18 - Набавка oпреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2018“ 72.94KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/18 - Набавка интервенцијске опреме за ватрогасце (одијела, рукавице, чизме, опасач, шљем и друго) NANB
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови 66.83KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови 66.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-33/18 - Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-31/18 - Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина и изградња НН мреже NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/18 - Изградња водоводних мрежа у мјесним заједницама 65.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-16(2 лота)/18 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 71.33KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-14/18 - Oдржавање кишне канализације у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања у 2018, 2019. и 2020. години 65.51KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-06/18 - Уређење (кошење) излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота) лот 2-п1/18 - Снимање и преношење прес конференција поводом сједница и других манифестација Скупштине Града у 2018. години 62.98KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-02/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 50.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/18 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-01/18 - Набавка новина за потребе Градске управе Града Бијељина 58.08KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-01/18 - Набавка и уградња опреме (дјечије игралиште) у склопу пројекта „Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе” NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07/18 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја 64.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-19/18 - Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-05/18 - Набавка радне ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце 74.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-15(2 лота)/18 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина 68.05KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЈН-01(4 лота)/18 - Услуге ревизије 75.42KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-03/18 - Набавка више службених аутомобила за потребе Градске управе 71.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН SKP-10/18 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина 72.57KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ИП-01 (4 лота)/18 - Преглед инспекцијских узорака у току 2018.године 70.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-06/18(наставак пројекта ДД-15/17) - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром- II фаза 65.81KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-09/18 - Набавка рачунара,штампача и копир-апарата за потребе Градске управе Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/18 - Набавка седмичних локалних новина за потребе мјесне заједнице NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-13(4 лота)/18 - Oдржавање-пошљунчавање локалних макдамских путева и градских макдамских улица на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-23/18 - Геодетско мјерење и снимање током 2018. године 66.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-01/18 - Кредитно задужење Града Бијељина (5.000.000,00 КМ) 75.59KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08/18 - Кошење и грабање Градског парка 71.27KB
Одлука о резултатима претквалификације у поступку ЈН ДД-06/18 (наставак пројекта ДД 15/17)-Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром-II фаза (груби грађевин NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-01/18 - Набавка личне опреме (одјеће и обуће) за припаднике цивилне заштите NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ИП-02/18 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - БиЗ-02/18 - Набавка два пластична чамца од полиетилена NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - СКП-20(4 лота)/18 - Kошење - уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-06/18 - Одржавање ватрогасних возила и одржавање надоградње на истим 64.95KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота)/18 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2018. години 65.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПР-н-01/18 - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента 66.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-01/17 - Ватрогасно возило – аутомеханичка љества Л32М NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-07/17 - Мобилна потопна пумпа за воду 65.53KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-05(3 лота)-п1/17 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина 76.08KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-11/17 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина (за 2018. и 2019. годину) 65.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02(2 лота)/17 - Медијско праћење 66.76KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-03/17 - Набавке ужине за ромску дјецу 67.43KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-02(2 лота)/17 - Радови на санацији ударних асфалних рупа на подручју Града Бијељина 68.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-13/17 - Реконструкција и санација ромских кућа у оквиру пројекта "Стамбено збрињавање Рома 2016-2017" 69.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08-п1/17 - Садња дрворедних садница 59.47KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07/17 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2018.године 67.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-39/17 - Изградња и постављање туристичке сигнализације на територији Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/17 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 65.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-03/17 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу за 2018. годину 69.36KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/17 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2018.годину 65.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/17 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2018.годину 65.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-12 (2Лот-а)- лот1-у1- п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одрж локалних... 209.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-н-02/17 - Пружање банкарских услуга 72.03KB
Одлука о резултатима претквалификације СКП-12 (2Лот-а)-лот 1-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање локалних и некатегорисаних пут 60.66KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-02(2 лота)/17 - Јавна градска хигијена 65.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/17 - Ватрогасно техничко возило са опремом NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-11/17 - Теренско возило 66.34KB
Одлука о поништењу поступка претквалификације поступка јавне набавке СКП-12(2 lota)-lot 1-u1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одрж путева 61.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-06/17 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2018. године NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год 214.87KB
Одлука о рез претк у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год додатни уговор... 215.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-01/17 - Набавка декоративне расвјете 65.76KB
Одлука о резултатима претк у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови 208.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови 217.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-03/17 - Систематска дератизација II 63.76KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-24 (2Лота)-лот 2 – у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате пут 64.4KB
Одлука о рез претквал у поступку ЈН број шифра: СКП-24 (2Лот-а)-лот2-у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате путевима 60.23KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/17 - Ватрогасно возило са затвореном надоградњом 69.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/17 - Ватрогасно возило са отвореном надоградњом 68.57KB

Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-09/18 - Изградња дома културе у Новим Дворовима - II фаза
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-48/18 - реконструкција водоводне мреже у Улици војводе Петра Бојовића и Улици Ђуре Даничића
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-28/18 - Изградња водоводнe мрежe у МЗ "Чардачине"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-12/18 -Текуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-09-п1/18 - Набавка рачунара, штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-01/18 - Побољшање енергетске ефикасности објекта ОШ "Кнез Иво од Семберије"
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-03/18 -Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-04/18 - Израда и набавка промотивних материјала за промоцију потенцијала ГрадаБијељина (дизајн и штампа)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-01(3 лота)/18 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-02/18 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17/18 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједницаГрада Бијељина
 
0.05 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-н-01/18 - Промоција пољоприврени потенцијала Семберије путем радио сигнала
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот2-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-02/18 - Израда и монтажа канти за смеће у ужем центру града
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-26/18 - Израда и уградња комуналне опреме
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 20
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-35/18 - Изградња приступа парцелама на подручју Индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/18 - Набавка стабилних и ручних радио станица
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-01/18 - Набавка oпреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2018“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/18 - Набавка интервенцијске опреме за ватрогасце (одијела, рукавице, чизме, опасач, шљем и друго)
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-33/18 - Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-31/18 - Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина и изградња НН мреже
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/18 - Изградња водоводних мрежа у мјесним заједницама
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-16(2 лота)/18 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-14/18 - Oдржавање кишне канализације у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања у 2018, 2019. и 2020. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-06/18 - Уређење (кошење) излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота) лот 2-п1/18 - Снимање и преношење прес конференција поводом сједница и других манифестација Скупштине Града у 2018. години
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-02/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.05 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/18 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-01/18 - Набавка новина за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-01/18 - Набавка и уградња опреме (дјечије игралиште) у склопу пројекта „Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе”
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07/18 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-19/18 - Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-05/18 - Набавка радне ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-15(2 лота)/18 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЈН-01(4 лота)/18 - Услуге ревизије
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-03/18 - Набавка више службених аутомобила за потребе Градске управе
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН SKP-10/18 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ИП-01 (4 лота)/18 - Преглед инспекцијских узорака у току 2018.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-06/18(наставак пројекта ДД-15/17) - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром- II фаза
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-09/18 - Набавка рачунара,штампача и копир-апарата за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/18 - Набавка седмичних локалних новина за потребе мјесне заједнице
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-13(4 лота)/18 - Oдржавање-пошљунчавање локалних макдамских путева и градских макдамских улица на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-23/18 - Геодетско мјерење и снимање током 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-01/18 - Кредитно задужење Града Бијељина (5.000.000,00 КМ)
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08/18 - Кошење и грабање Градског парка
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку ЈН ДД-06/18 (наставак пројекта ДД 15/17)-Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром-II фаза (груби грађевин
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-01/18 - Набавка личне опреме (одјеће и обуће) за припаднике цивилне заштите
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ИП-02/18 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - БиЗ-02/18 - Набавка два пластична чамца од полиетилена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - СКП-20(4 лота)/18 - Kошење - уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-06/18 - Одржавање ватрогасних возила и одржавање надоградње на истим
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота)/18 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2018. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПР-н-01/18 - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-01/17 - Ватрогасно возило – аутомеханичка љества Л32М
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-07/17 - Мобилна потопна пумпа за воду
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-05(3 лота)-п1/17 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-11/17 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина (за 2018. и 2019. годину)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02(2 лота)/17 - Медијско праћење
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-03/17 - Набавке ужине за ромску дјецу
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-02(2 лота)/17 - Радови на санацији ударних асфалних рупа на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-13/17 - Реконструкција и санација ромских кућа у оквиру пројекта "Стамбено збрињавање Рома 2016-2017"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08-п1/17 - Садња дрворедних садница
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07/17 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2018.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-39/17 - Изградња и постављање туристичке сигнализације на територији Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/17 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-03/17 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу за 2018. годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/17 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2018.годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-12 (2Лот-а)- лот1-у1- п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одрж локалних...
 
0.21 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-н-02/17 - Пружање банкарских услуга
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације СКП-12 (2Лот-а)-лот 1-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање локалних и некатегорисаних пут
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-02(2 лота)/17 - Јавна градска хигијена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/17 - Ватрогасно техничко возило са опремом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-11/17 - Теренско возило
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка претквалификације поступка јавне набавке СКП-12(2 lota)-lot 1-u1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одрж путева
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-06/17 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2018. године
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год
 
0.21 MB
 
Одлука о рез претк у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год додатни уговор...
 
0.22 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-01/17 - Набавка декоративне расвјете
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претк у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.21 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.22 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-03/17 - Систематска дератизација II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-24 (2Лота)-лот 2 – у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате пут
 
0.06 MB
 
Одлука о рез претквал у поступку ЈН број шифра: СКП-24 (2Лот-а)-лот2-у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате путевима
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/17 - Ватрогасно возило са затвореном надоградњом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/17 - Ватрогасно возило са отвореном надоградњом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-17/17 - Извођење радова на адаптацији свлачионица ФК 'Слобода' Доњи Загони
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-05(3 лота)/17 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-13(3 лота)/17 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета током 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-03/17 - Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-08/17- „Садња дрворедних садница”
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - ПЉ-02/17 - Медијска промоција под називом "Произведено у Семберији" путем земаљског ТВ канала
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-40/17 - Рушење и демонтажа постојеће ограде и изградња нове ограде на раскрсници Ул.Светозара Марковића и Ул.Живојина Мишића
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-05/17 - Техничка организација, медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортиста Бијељине у 2017.годинe
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - КГН-17-п1/17 - Медијска афирмација улоге МЗ у систему локалне самоуправе и подстицање актив учешћа грађана у пословима МЗ путем каб.ТВ сигнала
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-16(4 лота)/17 - Санација и реконструкција парохијских домова на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-04/17 - Набавка погонског горива за моторна возила Градске управе Града Бијељина и јавне кухиње за 2018. и 2019.годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку ЈН: ОЗП-16/17 - Набавка половног аутомобила за потребе Кабинета Градоначелника
 
0.07 MB
 
Одлука о пониш поступ ЈН: СКП-20-у1/17-Уговарање вишка потребних услуга приликом реал уговора који се односи на геод мјерење и снимање током 2017, додатни угов 1 на угов број 02-404-34/17 од 12.04.17
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН број: СКП-20-у1/17 - Приликом реал уговора који се односи на геод мјерење и снимање током 2017, додатни угов 1 на угов број 02-404-34/17 од 12.04.2017.
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку ЈН број: ДД-10-у1/17 - Уговарање вишка радова на изградњи Дома културе у Н.Дворовима, додатни угов 1 на угов број: 02-404-147/17 од 18.09.2017.
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН број: ДД-10-у1/17 - Уговарање вишка радова на изградњи Дома културе у Н.Дворовима, додатни угов 1 на угов број: 02-404-147/17 од 18.09.2017.
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-04/17 - Набавка спортских реквизита и опреме за потребе спортских такмичења основних и средњих школа и клубова, за опремање...
 
0.07 MB
 
Oдлука о поништењу поступка ДД-н-01/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе 'Вук Караџић' Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-15/17 - Набавка више службених аутомобила за потребе Градске управе
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преткв у поступку ЈН шифра БиЗ-02-У1/17 - Утврђ. вишка и уговарање непред.радова на "Санацији стамб пород објек корисниц борач-инвал заштите" Додат уговор 1 на Уговор 02-404-10/17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку ЈН шифра: БиЗ-02-У1/17 - Утврђ. вишка и уговарање непред.радова на "Санацији стамб пород објек корисниц борач-инвал заш" Додат уговор 1 на Угов 02-404-10/17
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преткв у поступку ЈН 02-404-46/17 - ЛОТ 2 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одржавање лок и некатег путева и улица у насељима...
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку јавне набавке: СКП-12 (2 Лота)-лот2-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одрж лок и некатег путева
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-06/17 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације Енергетских дана Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђ у поступку ЈН: БиЗ-03-У1/17 - Утврђ вишка и уговарање непредвиђ радова на Завршетку радова и уређењу ентеријера депоа Музеја Семберије и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на "Завршетку радова и уређењу ентеријера депоа Музеја Семберије и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15/17 - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром I фаза (груби радови)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-17(4 лота)/17 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2017/2018
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН КГН-17/17 - Мед афир улоге мјесних заједница у систему локалне самоуправе и подстицање активнијег учешћа грађана у пословима мјесних заједница путем кабловског ТВ канала
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БиЗ-04/17 - „Санирање стамбеног објекта на Пет језера који је у власништву Града Бијељина”
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-10/17 - Извођење радова на изградњи Дома културе у Новим Дворовима
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка у поступку ЈН СKП-18(ц2, 2 Лот-а)/17 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних наканада за Лот 1 - Чишћење и уређење бујичних потока на подручју МЗ Љељенча
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђ у поступку ЈН: ОЗП-14-У1/17 - УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГУ ГРАДА БН
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН радова ОЗП-14-У1/17 - УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГУ ГРАДА БН
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-38/17 - Изградња кружне раскрснице „Блед“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07/17 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци VII фаза – занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-36/17 - Асфалтирање локалних и некатегоризованих путева и градских улица
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-18(ц1, 2 лота)/17 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних накнада
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-02-п1/17 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-02-п1/17- Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта "Прилика плус"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПЉ-03/17 - Израда шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-12(2 лота)-лот 2-п1/17 - Осигурање и регистрација службених аутомобила ГУ Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-02/17 - Набавка службеног путничког аутомобила за потребе Кабинета Градоначелника
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-02-п1/17 - Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта 'Прилика плус' - практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (2Лот-а)/17 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 4
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 3
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 2
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 1
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-33(ц1)/17 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму (наставак ископа канала Ј-1-1-1 у Новом насељу Јања)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-01/17 - Набавка рачунара и опреме у склопу пројекта "Прилика плус"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-01-п1/17 - Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-16/17 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 
0.09 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-01/17 - Набавка рачунара и опреме у склопу пројекта 'Прилика плус' – практична настава на радном мјесту
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку поступку јавне набавке КГН-09/17 - Унутрашњи радови на сређивању радионице у склопу пројекта "Прилика плус" - практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-02/17 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана града
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-02/17 - Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта 'Прилика плус' – практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-12(2 лота)/17 - Осигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених аутомобила ГУ Града Бијељина током 2017. и 2018. год
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-25/17 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН 07/17 - Израда и набавка промотивних материјала за промоцију потенцијала Града Бијељина (дизајн и штампа)
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-н-01/17 - Tехнички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке Ф-01/17 - Пружање банкарских услуга
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10 (4Лот-а)/17 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ПР-02/17 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-10/17 - Грађевински радови на ватрогасним објектима
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-22/17 - Уклањање постојеће и изградња нове ограде у МЗ „Патковача“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(4 лота)/17 - Инспекцијски узорци у току 2017. године
 
0.08 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-14/17 - Израда прој тех док – објекат прве фазе комплекс фарме (музне краве) за потребе практичне наставе Пољопривредне школе
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку јавне набавке ДД-14/17 - Израда пројектно техничке документације – објекат прве фазе комплекс фарме (музне краве) за потребе практичне наставе Пољоприв.школе
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-23/17 - Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-01(2 лота)/17 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2017. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-31/17 - Асфалтирање пута у МЗ Дијелови, Насеље блок 3, Град Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-09-п1/17 - Одржавање ватрогасних возила и надоградња на истим
 
0.07 MB
 
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке СКП-13(2 лота)/17 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-29/17 - Наставак изградње саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне II
 
0.07 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БиЗ-01/17 - Набавка опреме за потребе цивилне заштите
 
0.07 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-21/17 - Израда кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова
 
0.06 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б КГН-14/17 - Угоститељске услуге за потребе пројекта „Прилика плус“-Практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-28/17- Изградња и асфалтирање путева, улица, пјешачко-бициклистичка стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-14/17 - Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б шифра КГН-04/17 - Спровођење обука за предузећа на тему припреме приједлога пројеката и израде биз планова
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Ф-н-01/17 - КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (4.000.000,00КМ)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-н-01/17 (наставак СКП-28/16) - Изградња саобраћајнице у оквиру индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке радова: СКП-н-01/17 (Наставак пројкта СКП-28/16) - Изградња саобраћајнице у оквиру индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора за услуге из Анекса II дио Б КГН-05/17 - Спровођење обуке за три ЈЛС на тему инвестиционе промоције
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба: СЗП-07 (3Лот-а)-лот 1 – п2/16 - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке роба: СЗП-07 (3Лот-а)-лот 1 – п2/16 (НЕПЛАНИРАНА) - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ПР-01- п1/17 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018. години
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018.години шифра: ПР-01-п1/17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-11/17 - Tекуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-04/17 - “Уређење излазнo – улазних путних праваца и обале канала Дашница на подрчју Града Бијељина“
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-06/17 - Набавка два чамца са приколицом
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26/17 - Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-06/17 - Кошење и грабање градског парка
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-07/17 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне ИП-03/17 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ПР-01/17 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018.години
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-05/17 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку ЈН: СКП-19 (2Лота)-лот 2 – у1/16 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на организ зимске службе у сезони 2016/2017
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-19 (2Лот-а)-лот2-у1/16 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 2016/2017
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-31 (ц1,2 Лота)-лот1-у1/16 - Уговар вишка, мањка и непред рад приликом реал угов који се односи на прошир моста на лок путу Л-17
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-31 (ц1, 2 Лот-а) - лот 1 - у1/16 - Уговарање вишка, мањка и непред радова приликом реал угов који се односи на прошир моста на лок путу Л-17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-05/17 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површ у мјесним заједницама око домова културе, школ објеката и спомен обиљежја
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН ТВЈ-09/17 - Одржавање ватрогасних возила и надоградња на истим
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СKП-10 (4Лот-а)/17 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-08/17 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-05/17 - Набавка личне ватрогасне опреме–одјећа и обућа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-03/17 - Завршетак радова и уређење ентеријера депоа музеја Семберија и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН-СКП-10(4 лота)/17 -Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју града Бијељина
 
 
0.09 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН - СКП-12(2 лота)/17 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-02/17 - Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН - СКП-20/17 - Геодетско мјерење и снимање током 2017. године
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу СЗП-07(3 лота)-лот 1-п1/16 - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.године
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКп-19/17-Чишћење и уређење депоније у МЗ Ковачићи
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-24(2 лота)/17 - извођење радова на санацији ударних асфалтних рупа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-02/17- избор ужине за ромску дјецу
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-03(2 лота)/17- Медијско праћење
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН ДД-06/17 - Вршење услуга превоза ученика основних и средњих школа на спортска такмичења и награђених учесника културних манифестација у 2017. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ОЗП-08/17 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача СКП-н-06(2 лота)/16 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-22 (3Лот-а)/16 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета за лот 3 - услуге интернета
 
0.05 MB
 
Одлука о резултатима ЈН СКП-36 – у2/16 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи асфалтирање Улице браће Лазић у МЗ Јања
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за ЈН СКП-36 – у2/16 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи асфалтирање Браће Лазић у МЗ Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-05/16 - Израда геодетског елабората за спровођење експропријације непокретности по допуни појаса експропријације некретнина потребног за...
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СKП-09/16 - Усклађивање са рачуноводственим стандардима и израда нових модула за информациони систем за комуналну накнаду
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-32/16 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СКП-21/16 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ТВЈ-08/16 - Адаптација Ватрогасног дома Бијељина – Јања и уређење просторија за боравак запослених у ТВЈ
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СКП-31 (ц2, 4лота)-лот4-у1/16 - Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-31 (ц2,4 лота)-лот4- у1/16 - Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП- 15/16 - Услуга текућег и превентивног одржавања информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења email сервера и контроле...
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за ЈН СЗП-15/16 - Услуге текућег и превентивног одржавања информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења e-mail сервера и контроле...
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-14/16 - Одржавање и набавка резервних дијелова за текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача, скенера и фотокопир апарата током 2017. и 2018.год
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-01(2 лота)/16 - Jавна градска хигијена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-08/16 - Адаптација ватрогасног дома Бијељина – Јања и уређење просторија за боравак запослених у ТВЈ
 
0.17 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-22(3 лота)/16 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-07(3 лота)/16 - Набавка штампаних образаца, канцеларијског материјала и тонера
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-09(3 лота)/16 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-04-п1/16 - Превоз дјеце са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу 'Чика Јова Змај"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-10/16 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ДД-н-01/16 - Рјешавање проблема Рома у области стамбеног збрињавања у Граду Бијељина – 7 стамбених објеката
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-04/16 - Техничка организација избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортиста Бијељина у 2016.години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-03-у1/16 - Утврђивање вишка и мањка радова и уговарање непр. радова на дог. и рек. депоа Музеја Семберија и изградња спомен собе погинулим борцима РС
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-02/16 - Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука по жалби о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-06/16 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката градске управе града Бијељина и јавне кухиње током 2017.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-05/16 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2017.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-06/16 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина и јавне кухиње током 2017.године
 
0.17 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-04-у1/16 - Утврђивање вишка радова и уговарање непредвиђених радова на санирању стамбених породичних објеката корисницима борачко – инвалидске заштите
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-08/16 - Набавка робе за потребе чајне кухиње Градске управе Бијељина током 2017. и 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-02/16 - Асфалтирање – пресвлачење пута за избјегла и расељена лица у МЗ Хасе, град Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-01/16 - Набавка водоматеријала у склопу реализације пројекта водоснабдијевања насељеног мјеста Модран
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за КГН-07/16 - Техничка подршка функционисању одсјека за ЛЕР и ЕИ
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ДД-н-04/16 - Превоз дјеце са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу 'Чика Јова Зма
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача у постпуку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б КГН-22-п1/16 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације енергетских дана Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-04/16 - Уклањање постојећег и изградња новог моста на некатегорисаном путу у МЗ Средња Чађавица - пут ка гробљу
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-03/16 - “Ужина са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-02/16 - Дидактичка средства и материјал за васпитно – образовни рад са дјецом у Дјечјем вртићу „Чика Јова Змај“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-01/16-Набавка водоматеријала у склопу реализације пројекта водоснабдијевања насељеног мјеста Модран
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-и-03/16-Сасјецање растиња на старом каналу Дашница који почиње у Црњелову Горњем , а завршава у каналу Нова Дашница у укупној дужини од 2.000 метара
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-36/16 - Aсфалтирање улице Браће Лазић у МЗ Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-22/16 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације енергетских дана Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 2-у1/16-Уг. вишка потребних услуга приликом реал. уг. који се односи на одржавање–пошљунчавање нек. путева–ЈИ дио 1 града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-05-у2/16-Утврђивање мањка и вишка и уговарање непредвиђених радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци-VI Фаза
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-03(2 лота)-лот 2-у1/15-Уг. вишка потребних радова приликом реал. уг. на санацији ударних асф. рупа на лок. и нек. путевима на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-13(5 лотова)-лот 4-у1/16-Уг, вишка пот. услуга приликом реал. уг. који се односи на одр.–пошљ. нек. путева–југоисточни дио 2 града Бијељина–Лот 4
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-15(2 лота)-лот 1-у1/16-Угов. вишка потребних услуга приликом реал. уг. на ред. одржавању лок. и нек. путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 5-у1/16-Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 1-у1/16-Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача у постпуку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-19-п2/16 - Израда акта о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-07/16 - Техничка подршка функционисању одсјека за ЛЕР и ЕИ
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-19(2 лота)/16 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2016/2017
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН БиЗ-05/16 - Санација и адаптација на стамбеним објектима борачке категорије становништва (који су у власништву Града Бијељина)
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СЗП-19-п1/16 - Израда аката о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП 34/16 - Изградња фекалне канализације у насељу 5 језера
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП 07/16 - Садња дрворедних садница
 
0.08 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СЗП-Н-01/16 - Набавка службене одјеће за комуналну полицију Градске управе Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СЗП-19/16-Анекс II дио Б - Израда аката о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-24/16 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача СКП-31(ц2, 4 Лота)/16 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СКП-27-ц1/16 - Изградња и асфалтирање путева, улица , пјешачко–бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за БиЗ-04/16 - Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-12 (2 лота)/16 - Осигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-11/16 - Изградња темеља и темељне плоче у Дому културе у Којчиновцу
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-10/16 - Извођење радова на доградњи и адаптацији дјечије играонице у Новом насељу у Јањи
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-01-П1/16 - Набавка опреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2016“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ДД-09/16 - "Извођење завршних радова на кући Симић Славише и Драгане са седморо дјеце, Велика Обарска"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за КГН-14-п1/16 - "Истраживање јавног мњења о имиџу Града Бијељина, ставовима грађана о развојним пројектима и правцима развоја Града..."
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за БиЗ-04/16 - "Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите"
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН ПП-н-01/16 - Вршење сузбијања ларви комараца на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-30-ц1-у1/15 - Израда главног пројекта новог моста бр.1 преко ријеке Јање на стационажи СТ.0+895.15
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН ПП-н-02(2 лота)/16 - “Mедијска промоција под називом 'Произведено у Семберији“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-31(ц1,2 лота)/16 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН ДД-01/16 - Набавка опреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2016“
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СЗП-11/16 - Текуће одржавање канцеларија и објеката Градске управе Града Бијељина на територији Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-06/16 - Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа и обућа
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-25/16 - „Куповина локалних новина за Град Бијељина и мјесне заједнице уз припадајућу поштарину
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ПП-03/16 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2016. години
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-12(2 лота)/16 - Објављивање репортажа о активностима органа Градске управе
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН КГН-24/16 - Поправка објеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-28/16 - Изградња саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СЗП-04/16 - Набавка рачунарске опреме
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-13(3 лота)/16 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-12/16 - Одржавање канала Дашница (чишћење крупног отпада)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-03-п1/16 - Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина (кошење и чишћење дна канала)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-19/16 - Израда акта о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СЗП-02(3 лота)-лот 2-п1/16 - Набавка хљеба за потребе јавне кухиње градске управе Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука по жалби о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-06/16 - Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа, обућа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ТВЈ-09/19 - Теренско-теретно возило са дуплом кабином и теретним простором са потребном опремом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СГ-01/16 - Телевизијско снимање сједница Скупштине града Бијељина и емитовање репортажа са сједница Скупштине града за 2016. годину (електронски медији)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за КГН-11(2 лота)/16 - Медијско праћење
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-03/16 - Доградња и реконструкција депоа музеја Семберија и изградња спомен соба погинулим борцима Републике Српске
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СЗП-04/16 - Набавка рачунарске опреме
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-02/16 - Набавка теренско-путничког возила са потребном опремом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-20/16 - Испитивање и сервисирање апарата за заштиту органа за дисање
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-07/16 - Одржавање ватрогасних возила и надоградња на истим
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-06/16 - Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа, обућа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ПП-01-п1/15 - Вршење систематске дератизације на подручју Града Бијељина у 2016.години
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-16(2 лота)/16 - Израда и одржвање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-09-п1/16 - Набавка и израда промотивних материјала за пројекте и активности Одсјека за ЛЕР и ЕИ
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-13(5 лотова)/16 - Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-21/16 - Услуге систематског прегледа ватрогасаца
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-05/16 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци – VI ФАЗА
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-14/16 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-20-ц1/16 - Ревизија пројектно–техн. документације - гл. пројекта фекалне и кишне канализације, реконструкција саобраћајница и јавне расвјете у Бијељ...
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-18(4 лота)/16 - Кошење-уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ПП-02/16 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-33/16 - Реконструкција јавне расвјете у Улици Његошевој и на локацији Криви мост
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-н-01/16 - Израдња темеља за породични стамбени објекат у Црњелову
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о о услугама из Анекса II дио Б-2 СЗП-17/16 Анекс II дио Б - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта током 2016. године...
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о о услугама из Анекса II дио Б-1 - СЗП-17/16 Анекс II дио Б - Пружање услуга ручка /вечере и преноћишта током 2016.године из Фонда...
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-23/16 - Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о о услугама из Анекса II дио Б СЗП-17/16 Анекс II дио Б - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта током 2016. године.
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-03/16 - Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина (кошење и чишћење дна канала)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-25/16 - Набавка и уградња семафорског уређаја на подручју града Бијељина Улица незнаних јунака - ОШ "Кнез Иво од Семберије"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-02(3 лота)/16 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-20-ц2/16 - Израда идејног рјешења водоснадбијевања јужног подручја Семберије
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-26/16 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-03/16 - Набавка канцеларијског намјештаја
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-05/16 - Кошење и грабање Градског парка
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-29/16 - Изградња – асфалтирање приступне саобраћајнице у Улици Илије Гарашанина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-04/16 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама, око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја
 
0.07 MB
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-15(2 лота)/16 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB