Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлуке о избору/поништењу поступка

ОДЛУКУA O ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра: ЛЕР-05/24 - НАБАВКА И МОНТИРАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА СМАРТ КАБИНЕТ У Ј.У. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ШАНСА ЗА ИТ ПОЧЕТАК“ 331.4KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-21/24 - УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ГРАДА БИЈЕЉИНА током 2024. ГОДИНЕ 324.28KB
ОДЛУКA О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке: ДД-10/23 - САНАЦИЈА КРОВА ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У БИЈЕЉИНИ 401.09KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-22/24 - УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ВРВ СИСТЕМА ЗА ГРИЈАЊЕ 496.97KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИТ-11/24 - УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ЗА БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ МЈЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ЈЕДИНСТВЕНУ РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА, УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА И ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНОГ Е –МАИЛ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ У ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАЧУНАРСКОЈ МРЕЖИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 321.32KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ МИНИ ТЕНДЕРИСАЊА у поступку јавне набавке СКП-42-ос/пу-05/23 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 338.68KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ МИНИ ТЕНДЕРИСАЊА у поступку јавне набавке СКП-42-ос/пу-04/23 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 294.66KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ МИНИ ТЕНДЕРИСАЊА у поступку јавне набавке СКП-42-ос/пу-03/23 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 332.74KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ МИНИ ТЕНДЕРИСАЊА у поступку јавне набавке СКП-42-ос/пу-02/23 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 289.11KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке: ДД-11/23 - ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА У БИЈЕЉИНИ- I ФАЗА 330.55KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-15(4 Лотa)/23-Лот 1 - ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА- ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 337.78KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-15(4 Лотa)/23-Лот 2 - ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА - ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 334.2KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-15(4 Лотa)/23-Лот 3 - ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА -СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 335.03KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-15(4 Лотa)/23-Лот 4 - ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА 330.41KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-55 (5 Лотова)/23- Лот 5 - КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 371.04KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-55 (5 Лотова)/23- Лот 4 - СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ 367.41KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-55 (5 Лотова)/23- Лот 3 - КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ ДИО 321.5KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-55 (5 Лотова)/23- Лот 2 - КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО 330.5KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-55 (5 Лотова)/23- Лот 1 - КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО 369.47KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИТ-12/24 - УСЛУГЕ ШТАМПЕ, КОПИРАЊА И СКЕНИРАЊА НА ИЗНАЈМЉЕНИМ ШТАМПАЧИМА И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИМ УРЕЂАЈИМА ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 319.44KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-07/23 - НАБАВКА РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЧАЈНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 322.01KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-21(2 лота)/23- Лот 2 - ЛОТ 2: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ 327.27KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-21(2 лота)/23- Лот 1 - ИЗРАДA И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ ЛОТ 1: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ 327.66KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-56/23 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ВИДЕО НАДЗОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 129.96KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-08/23 - НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 367.47KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-61/23 - САНАЦИЈА ОБАЛОУТВРДЕ НА РИЈЕЦИ ЈАЊИ У МЗ ЈАЊА, ГРАД БИЈЕЉИНА 328.52KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-59/23 - УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА И ОБАЛЕ КАНАЛА ДАШНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 318.65KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-62/23 - ИСКОП УПОЈНИХ БУНАРА КОД ЗГРАДА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА 319.13KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-63/23 - ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ДЕБЉИНА СВИХ СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА ТОКОМ ГРАЂЕЊА 280.28KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-24-п1/23 - УСЛУГЕ ЗАКУПА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ВИДЕО НАДЗОРА 316.59KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИТ-01/23 - НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 327.89KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-29 (2 Лотa)/23- Лот 2 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ, Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина за 2024. и 2025. годину 285.37KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-29 (2 Лотa)/23- Лот 1 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина за 2024. и 2025. годину 285.11KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-25-п1/23 - ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И САОБРАЋАЈНИЦА СА РЕВИЗИЈОМ 328.2KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-60/23 - KOШЕЊЕ И ГРАБАЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА 320.39KB
ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-11/23 - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 210.44KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ТВЈ-08-п1/23 - РАДОВИ НА КРОВУ ВАТРОГАСНОГ ДОМА 325.55KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-01/23 - НАБАВКА УЖИНЕ ЗА РОМСКУ ДЈЕЦУ У 2024. ГОДИНИ 272.52KB
ОД ЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-08/23 - НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 272.49KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-08/23 - НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 321.33KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-28/23 - ИЗГРАДЊА ПРИХВАТИЛИШТА У БИЈЕЉИНИ ФАЗА I 326.81KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-21/23 - ОДВОЗ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 273.89KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-04/23 - НАБАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА И ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА И КЛУБОВА, ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАЂЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА КАО И ЗА ДВИЈЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ У 2024. И 2025. ГОДИНИ 319.26KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-22/23 - ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ 366.87KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-07/23 - НАБАВКА РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЧАЈНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 322.01KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-17/23 - ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 330.76KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИТ-01/23 - НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 325.65KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-19 (2 Лота)/23-Лот 2 - ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ 252.03KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-19 (2 Лота)/23-Лот 1 - ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ 557.84KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-20/23 - ИЗРАДА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 279.31KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-06/23 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 329.88KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-05/23 - НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 276.03KB
ДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке OЗП-03/23 - НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА И ОСТАЛИХ РОБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 320.08KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-02/23 - НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 328.68KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-21/23 - ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЈЕНЕ (ВРТИЋ И ШКОЛА) У ДОЊЕМ ЦРЊЕЛОВУ ФАЗА I 286.88KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-20/23 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СВЈЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ 323.76KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-19/23 - УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 318.31KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-18/23 - ОБЈАВА ОГЛАСА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ЗА 2024. ГОДИНУ 273.49KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ МИНИ ТЕНДЕРИСАЊА у поступку јавне набавке СКП-42-ос/пу-01/23 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 327.8KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-25-п1/23 - ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И САОБРАЋАЈНИЦА СА РЕВИЗИЈОМ 331.04KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-53/23 - ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗГРАЂЕНОГ КОМПЛЕКСА НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У БИЈЕЉИНИ 326.87KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ОЗП-35/23 - УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 242.9KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра: ИТ-07/23 - УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ЗА БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ МЈЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ЈЕДИНСТВЕНУ РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА, УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА И ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНОГ Е-МАИЛ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ У ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАЧУНАРСКОЈ МРЕЖИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 316KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-07-п1/23 - ИЗРАДА И НАБАВКА ДЕСЕТ ПАРКИНГ ПОСТОЉА ЗА БИЦИКЛЕ 321.14KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-27/23 - МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2024. ГОДИНИ 324.78KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИТ-09/23 - УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 316.62KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-31/23 - ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ 319.27KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-04/23 - НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 322.06KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-34/23 - УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОШТАНСКИХ ПОШИЉАКА У УНУТРАШЊЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ 323.12KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-32(2 Лота)-Лот 2-п1/23 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЕЛИКОЈ ОБАРСКОЈ 389.59KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-35-п2/23 - ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У БИЈЕЉИНИ 277.23KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-30 (2 Лотa)/23- Лот 2 - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ - Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина за 2024. и 2025. годину 323.31KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-30 (2 Лотa)/23- Лот 1 - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ - Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи за 2024. и 2025. годину 323.03KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИТ-04-п2/23 - НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 323.9KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке под шифром: ДД-10/23 - САНАЦИЈА КРОВА ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У БИЈЕЉИНИ 329.54KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-13/23 - АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА МЗ СОКОЛСКИ ДОМ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ“- ФАЗА 2 331.78KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-23/23 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СУВО ПОЉЕ ФАЗА I 277.88KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-17(2 Лот-а)-Лот 1-п1/23 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2023/2024 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2023/2024– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ 325.08KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-12/23 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 276.72KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-52/23 - ИЗГРАДЊА ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ 365.27KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ТВЈ-08/23 - РАДОВИ НА КРОВУ ВАТРОГАСНОГ ДОМА 312.31KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-49/23 - ИЗГРАДЊА СЕМАФОРСКОГ УРЕЂАЈА СА НАЈАВОМ ПРЕЛАСКА ПЈЕШАКА У ЗОНИ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У УЛИЦИ СРПСКЕ ВОЈСКЕ У БИЈЕЉИНИ 323.42KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-47/23 - ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗГРАЂЕНОГ СЕМАФОРСКОГ УРЕЂАЈА СА НАЈАВОМ ПРЕЛАСКА ПЈЕШАКА У ЗОНИ ОШ ЈОВАН ДУЧИЋ У УЛИЦИ СРПСКЕ ВОЈСКЕ У БИЈЕЉИНИ 283.42KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-23/23 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СУВО ПОЉЕ ФАЗА I 279.02KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-04/23 - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЈЕТЕ 320.3KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ТВЈ-08/23 - РАДОВИ НА КРОВУ ВАТРОГАСНОГ ДОМА 327.25KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-27-п1/23 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 327.23KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра: ИТ-04-п1/23 - НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 324.52KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-47/23 - ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗГРАЂЕНОГ СЕМАФОРСКОГ УРЕЂАЈА СА НАЈАВОМ ПРЕЛАСКА ПЈЕШАКА У ЗОНИ ОШ ЈОВАН ДУЧИЋ У УЛИЦИ СРПСКЕ ВОЈСКЕ У БИЈЕЉИНИ 284.88KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра:СКП-24/23 - УСЛУГЕ ЗАКУПА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ВИДЕО НАДЗОРА 312.04KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра: СКП-48-п1/23 - ОДРЖАВАЊЕ (ЧИШЋЕЊЕ) ОБЈЕКАТА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА 317.16KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке: ДД-10/23 - САНАЦИЈА КРОВА ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У БИЈЕЉИНИ 397.8KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-35/23 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ОШ “СТЕВАН НЕМАЊА“ У СРЕДЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ 343.89KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-33-п1/23 - ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА 365.21KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-42/23 - ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКОБИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА, ТРОТОАРА И ДРУГИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 338.31KB
ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-25/23 - ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И САОБРАЋАЈНИЦА СА РЕВИЗИЈОМ 248.03KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)-ЛОТ 4 и ЛОТ 5 –п2/23 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 246.41KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИТ-06-п1/23 - “УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА (ГИС)“ 324.26KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-27-п1/23 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 328.21KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-12/23 - ОПРЕМАЊЕ ЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ“ 321.35KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-24/23 - РЕКОНСТРУКЦИЈА OБЈЕКТА ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У СРЕДЊИМ ЗАГОНИМА ФАЗА I 325.34KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-08 (2 Лота)/23-Лот 2 - ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ДРУШТВЕНИ ДОМ У АМАЈЛИЈАМА“ 281.8KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-09/23 - НАБАВКА ЛАПТОП РАЧУНАРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ“, ШИФРА: ЛЕР-09/23 287.47KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)-Лот 5-п2/23 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА 321.41KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра: ДД-32(2 Лота)/23-Лот 2 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЕЛИКОЈ ОБАРСКОЈ 312.5KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-32(2 Лота)/23-Лот 1 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У АМАЈЛИЈАМА 329.23KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-26-п1/23 -ПРЕВЕНТИВНО И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ 284.21KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-51/23 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (ИСКОП И ПРОЧИШЋАВАЊЕ КАНАЛА И УРЕЂЕЊЕ БАНКИНА) ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 324.61KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА СКП-17(2 Лот-а)/23-Лот 1 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2023/2024 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2023/2024– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2023/2024- РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА. 248.1KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-01/23 - НАБАВКА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА У ОКВИРУ КОНЦЕПТА “GREEN BIJELJINA“ (КЛУПЕ И КАНТЕ ЗА ОТПАТКЕ) 319.47KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-02-п1/23 - НАБАВКА И УГРАДЊА ПУМПИ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉИМА ЗАИР И ПЕТ ЈЕЗЕРА 325.54KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-17(2 Лот-а)/23-Лот 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2023/2024 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2023/2024– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2023/2024- РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 269.59KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-34/23 - НАБАВКА И УГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦА ЗА АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 286.89KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-07(2 Лота)/23-Лот 2 - ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕГЛЕДА И ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ДРУШТВЕНИ ДОМ У АМАЈЛИЈАМА" 329.3KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-07(2 Лота)/23-Лот 1 - - ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕГЛЕДА И ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2020- 2021 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА" 329.02KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26/23 - ПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖНИХ РАДЊИ И ИЗРАДА ГЕОТЕХНИЧКОГ ЕЛАБОРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 329.61KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ЛЕР-10/23 - НАБАВКА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА 275.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ЛЕР-09/23 - НАБАВКА ЛАПТОП РАЧУНАРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ" 332.43KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИТ-11/23 - УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ВИРТУЕЛНОГ ПРИВАТНОГ СЕРВЕРА (VPS CLOUD) 319.41KB
Oдлука о избору најоповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-32/23 - САНАЦИЈА ДИЈЕЛА ДРИНСКЕ УЛИЦЕ У МЗ ЈАЊА 365.33KB
ОДЛУКA О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-11/23 - СИТНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У КАНЦЕЛАРИЈАМА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ“ 502.18KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-35-п1/23 - ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У БИЈЕЉИНИ 243.43KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ТВЈ-02-п1/23 - ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА И ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА 275.72KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-10/23 - НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ДОСТАВУ ХРАНЕ КОРИСНИЦИМА ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, 280.08KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-19/23 - ПРОШИРЕЊE НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ДРУШТВЕНИ ДОМ У АМАЈЛИЈАМА“ 322.96KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра: СКП-48/23 - ОДРЖАВАЊЕ (ЧИШЋЕЊЕ) ОБЈЕКАТА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА 316.4KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-18/23 - ВАЊСКО УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ДЕВЕТ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2020-2021 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ 320.16KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИТ-05/23 - УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА ПАКЕТА MICROSOFT 365 333.53KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-50/23 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 318.72KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-33/23 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЈЕШТАЈА ЗА КАНЦЕЛАРИЈЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ 391.74KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-08/23 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЈЕШТАЈА ЗА КАНЦЕЛАРИЈЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ 283.64KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-09/23 - НАБАВКА ЛАПТОП РАЧУНАРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ“, ШИФРА: ЛЕР-09/23 335.87KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИТ-10/23 - “УСЛУГЕ АНТИВИРУСНЕ ЗАШТИТЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 322.59KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ИП-01(5 лотoва) ЛОТ 5-п1/23 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА 203.84KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра: ИТ-04/23 - НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 271.59KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-ЛОТ 3, ЛОТ 4, ЛОТ 5-п1/23-Лот 5-п1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА 253.33KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-ЛОТ 3, ЛОТ 4, ЛОТ 5-п1/23-Лот 4-п1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 253.2KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИП-03/23 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције 320.38KB
ОД ЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-05(4 Лота)/23-Лот 4 - НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЛОТ 2: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПРЕДМЕТЕ ПРАВОСЛАВНЕ И ИСЛАМСКЕ ВЈЕРОНАУКЕ ЛОТ 3: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ДРУГЕ СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ЛОТ 4: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ПО ФЕДЕРАЛНОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ За ЛОТ 4: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ПО ФЕДЕРАЛНОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ 321.99KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-05(4 Лота)/23-Лот 3 - НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЛОТ 2: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПРЕДМЕТЕ ПРАВОСЛАВНЕ И ИСЛАМСКЕ ВЈЕРОНАУКЕ ЛОТ 3: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ДРУГЕ СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ЛОТ 4: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ПО ФЕДЕРАЛНОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ За ЛОТ 3: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ДРУГЕ СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 324.62KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-05(4 Лота)/23-Лот 2 - НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЛОТ 2: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПРЕДМЕТЕ ПРАВОСЛАВНЕ И ИСЛАМСКЕ ВЈЕРОНАУКЕ ЛОТ 3: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ДРУГЕ СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ЛОТ 4: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ПО ФЕДЕРАЛНОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ За ЛОТ 2: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПРЕДМЕТЕ ПРАВОСЛАВНЕ И ИСЛАМСКЕ ВЈЕРОНАУКЕ 323.46KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-05(4 Лота)/23-Лот 1 - НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЛОТ 2: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПРЕДМЕТЕ ПРАВОСЛАВНЕ И ИСЛАМСКЕ ВЈЕРОНАУКЕ ЛОТ 3: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ДРУГЕ СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ЛОТ 4: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ПО ФЕДЕРАЛНОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ, За Лот 1: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 324.37KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-23/23 - СТУДИЈА ЗАШТИТЕ ГРАДСКОГ ПАРКА У БИЈЕЉИНИ 240KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-18-п1/23 - ОДРЖАВАЊЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ ЈАЊА 369.44KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-01/23 - НАБАВКА И САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА 316.88KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-30/23 - РЕКОНСТРУКЦИЈА РАСВЈЕТЕ (АРХИВА, ШАЛТЕР САЛА, ПИСАРНИЦА) 326KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-16/23 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 285.73KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-33/23 - ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА 308.19KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова) Лот 3, Лот 4 и Лот 5-п1/ 23- Лот 5-п1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) 325.62KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова) Лот 3, Лот 4 и Лот 5-п1/ 23- Лот 4-п1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) 325.95KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова) Лот 3, Лот 4 и Лот 5-п1/ 23- Лот 3-п1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) 325.21KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-01/23 - “НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ГРИЈАЊА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2023/2024 322.27KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИП-02/23 - ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ 272.55KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СГ-05/23 - ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА И МАНИФЕСТАЦИЈА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА НА ТВ ПРОГРАМУ 496.73KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке БИЗ-01/23 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ (ПОДВОДНИ ДРОН, КОМЛЕТ ЗА СПАШАВАЊЕ НА ДИВЉИМ ВОДАМА И БАТЕРИЈСКЕ ЛАМПЕ) 326.64KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-20/23 - РАДОВИ НА ДРУШТВЕНОМ ДОМУ У АМАЈЛИЈАМА- III ФАЗА 320.12KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-09/23 - ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 366.9KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-33/23 - ЛИМАРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 322.62KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-11/23 - НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ЈАВНЕ КУХИЊЕ 318.59KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке TВЈ-02/23 - ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА И ЛИЧНА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА 241.85KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ЛЕР-07/23 - ИЗРАДА И НАБАВКА ДЕСЕТ ПАРКИНГ ПОСТОЉА ЗА БИЦИКЛЕ 313.28KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра: ИТ-06/23 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА (ГИС) 316.17KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-01/23 - НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ГРИЈАЊА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2023/2024 324.53KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИТ-03/23 - НАБАВКА ФИЗИЧКИХ СЕРВЕРА СА ОПЕРАТИВНИМ СИСТЕМОМ 321.88KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра:СКП-02/23 - НАБАВКА И УГРАДЊА ПУМПИ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉИМА ЗАИР И ПЕТ ЈЕЗЕРА 314.03KB
ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке шифра: ОЗП-26/23 - ПРЕВЕНТИВНО И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ 315.57KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке КП-01/23 - ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ (ЧИШЋЕЊЕ ДВОРИШТА, ДЕПОНИЈА, УКЛАЊАЊЕ РЕКЛАМА) 320.35KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/23-ЛОТ 5 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА 249.6KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/23-ЛОТ 4 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ 321.36KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/23-ЛОТ 3 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕСТИЦИДЕ 320.73KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/23-ЛОТ 2 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ИСПРАВНОСТИ 280.6KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/23-ЛОТ 1 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА: ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ И МЕТАЛЕ 280.27KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-03/23 - НАБАВКА НАМЈЕШТАЈА ЗА ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ ПО ПРОЈЕКТУ ЦЕБ2 322.62KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-07/23 - ИЗРАДА И НАБАВКА ДЕСЕТ ПАРКИНГ ПОСТОЉА ЗА БИЦИКЛЕ 277.21KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-13/23 - НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА 330.54KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-31/23 - ЗАМЈЕНА ГРЕЈНИХ ТИЈЕЛА НА СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА (ТОПЛОВОДА) У ГЛАВНОЈ ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 320.03KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-33/23 - ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА 366.1KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-28/33 - ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ-КУЋНИХ БРОЈЕВА, ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ПУТОКАЗА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА И САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 320.88KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ТВЈ-05/23 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ У ЈАЊИ 272.76KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра:ОЗП-27/23 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 314.58KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-39/23 - ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 321.3KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-17/23 - ПРОШИРЕЊE НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК НА ИСТУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2020-2021 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ 322.8KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-07/23 - МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 281.55KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-03/23 - ДИЗАЈН И ИЗРАДА ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА 275.16KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ТВЈ-01/23 - НАБАВКА ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ 322.86KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)/ 23- Лот 1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) 288.55KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-09/22 - НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНУ 331.14KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ПЉ-04/22 - ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2023., 2024. И 2025. ГОДИНИ 366.54KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ПЉ-01/23 - ВРШЕЊЕ ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2023. ГОДИНИ 318.61KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-32/23 - ИЗРАДА И УГРАДЊА ВРАТА И ПРОЗОРА 323.16KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-26/23 - РЕКОНСТРУКЦИЈА OБЈЕКТА ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ ВЕЛИКА ОБАРСКА 325.04KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-14 (5 Лотова)/23- Лот 5 - КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ ЛОТ 5- КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 276.55KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-14 (5 Лотова)/23- Лот 4 - КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ ЛОТ 5- КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 367.83KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-14 (5 Лотова)/23- Лот 3 - КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ ЛОТ 5- КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 328.02KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-14 (5 Лотова)/23- Лот 2 - КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ ЛОТ 5- КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 375.19KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-14 (5 Лотова)/23- Лот 1 - КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ ЛОТ 5- КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 277.22KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-35/23 - ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У БИЈЕЉИНИ, 243.02KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ТВЈ-04/23 - ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА - III ФАЗА, 320.28KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОЗП-23/23 - УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ГРАДА БИЈЕЉИНА 327.07KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОЗП-25/23 - ЧИШЋЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 332.61KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАВАВКЕ СКП-16(3 Лотa)/23-Лот 1: ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 3: ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 329.82KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАВАВКЕ СКП-16(3 Лотa)/23-Лот 1: ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 284.08KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАВАВКЕ СКП-16(3 Лотa)/23-Лот 1: ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 329.58KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОЗП-25/23 - ЧИШЋЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 332.61KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА СКП-18/23ОДРЖАВАЊЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ ЈАЊА, 243.12KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СГ-01/23 - ПРЕНОС УЖИВО СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НА ВЕБ ПОРТАЛУ, ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ И ЈУТЈУБ КАНАЛУ, У ВИСОКОМ КВАЛИТЕТУ, УЗ МОГУЋНОСТ ДА СВИ ОСТАЛИ МЕДИЈИ БЕСПЛАТНО ПРЕУЗМУ СИГНАЛ 319.45KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОЈНИН-01(5 Лотова)/ 23-Лот 1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 331.16KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОЈНИН-01(5 Лотова)/ 23-Лот 2 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ 332.47KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОЈНИН-01(5 Лотова)/ 23-Лот 3 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 248.07KB
ОДЛУКА О О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОЈНИН-01(5 Лотова)/ 23-Лот 4 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 247.55KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-/23-Лот 5 - ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА 247.21KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОЗП-09/23 - НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ УНИФОРМИ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦАЈЦЕ 282.48KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-02/23 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ ПОВОДОМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ''КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА" 272.47KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-14/23 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАДИОНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''МИХАЈЛО ПУПИН'' У БИЈЕЉИНИ- IV ФАЗА 322KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-07/23 - МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 320.32KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-08/23 - УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА И ОБАЛЕ КАНАЛА ДАШНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 318.72KB
OДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-10/23 - KOШЕЊЕ И ГРАБАЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА 317.26KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-13/23 - ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ДЕБЉИНА СВИХ СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА ТОКОМ ГРАЂЕЊА 275.31KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ТВЈ-03/23 - ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И НАДОГРАДЊЕ НА ИСТИМ 311.14KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-24/23 - УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ВРВ СИСТЕМА ЗА ГРИЈАЊЕ 322.18KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра: СКП-12/23 - ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА 309.97KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-05/23 - ИЗРАДА ДВА ПРОМОТИВНА ВИДЕО КЛИПА 515.36KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-22/23 - УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОШТАНСКИХ ПОШИЉАКА У УНУТРАШЊЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ NANB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-06/23 - ИЗГРАДЊА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА У МЗ ДОЊИ ЗАГОНИ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ“ - ФАЗА 2 318.83KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-н-03/22 - ОПРЕМАЊЕ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ОБЈЕКАТ „ЂУРЂЕВАК“ У БИЈЕЉИНИ 283.33KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-09/22 - НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНУ 330.64KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке под шифром: ДД-24 (5 Лотова)/22- Лот 2 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ АМБУЛАНТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА: ЛОТ 2: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЕЛИКОЈ ОБАРСКОЈ 207.12KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-24(5 Лотова)/22-Лот 5 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ АМБУЛАНТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 73.97KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-24(5 Лотова)/22-Лот 4 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ АМБУЛАНТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 77.09KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-24(5 Лотова)/22-Лот 3 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ АМБУЛАНТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 77KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-24(5 Лотова)/22-Лот 2 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ АМБУЛАНТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 76.55KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-24(5 Лотова)/22-Лот 1 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ АМБУЛАНТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 77.02KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-23/22 - РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА У ХОЛУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ ВЕЛИКА ОБАРСКА 70.59KB
ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ТВЈ-06-п2/22 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ У ЈАЊИ 58.68KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-22(5 Лотова)/22-Лот 5 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА КАПЕЛЕ СОФКЕ НИКОЛИЋ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ ПУЧИЛЕ ЛОТ 2-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У АМАЈЛИЈАМА ЛОТ 3-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ТРЊАЦИМА ЛОТ 4- ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИСПРЕД ОБЈЕКТА СВЛАЧИОНИЦЕ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА У МЕЂАШИМА ЛОТ 5- САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА 75.39KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-22(5 Лотова)/22-Лот 4 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА КАПЕЛЕ СОФКЕ НИКОЛИЋ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ ПУЧИЛЕ ЛОТ 2-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У АМАЈЛИЈАМА ЛОТ 3-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ТРЊАЦИМА ЛОТ 4- ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИСПРЕД ОБЈЕКТА СВЛАЧИОНИЦЕ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА У МЕЂАШИМА ЛОТ 5- САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА 74.88KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-22(5 Лотова)/22-Лот 3 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА КАПЕЛЕ СОФКЕ НИКОЛИЋ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ ПУЧИЛЕ ЛОТ 2-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У АМАЈЛИЈАМА ЛОТ 3-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ТРЊАЦИМА ЛОТ 4- ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИСПРЕД ОБЈЕКТА СВЛАЧИОНИЦЕ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА У МЕЂАШИМА ЛОТ 5- САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА 75.17KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-22(5 Лотова)/22-Лот 2 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА КАПЕЛЕ СОФКЕ НИКОЛИЋ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ ПУЧИЛЕ ЛОТ 2-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У АМАЈЛИЈАМА ЛОТ 3-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ТРЊАЦИМА ЛОТ 4- ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИСПРЕД ОБЈЕКТА СВЛАЧИОНИЦЕ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА У МЕЂАШИМА ЛОТ 5- САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА 75.16KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-07/22 - НАБАВКА РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЧАЈНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 75.25KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-22(5 Лотова)/22-Лот 1 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА КАПЕЛЕ СОФКЕ НИКОЛИЋ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ ПУЧИЛЕ ЛОТ 2-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У АМАЈЛИЈАМА ЛОТ 3-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ТРЊАЦИМА ЛОТ 4- ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИСПРЕД ОБЈЕКТА СВЛАЧИОНИЦЕ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА У МЕЂАШИМА ЛОТ 5- САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА 74.96KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-02/22 - НАБАВКА УЖИНЕ ЗА РОМСКУ ДЈЕЦУ У 2023. ГОДИНИ 66.53KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-25/22 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2020-2021 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ 66.22KB