Документи

Вијести

Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина за 2018. годину

Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина за 2018. годину је на следећем линку: 
http://gradbijeljina.org/download/odluka_o_raspodjeli_sredstava_za_finansiranje_projekata_udru%C5%BEenja_gra%C4%91ana_na_podru%C4%8Dju_grada_bijeljina_2018.pdf