Документи

Служба Градске Комисије за комасацију

Служба Градске комисије за комасацију обавља стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Комисије.