Званична интернет презентација
Град Бијељина

Награда за пословне фирме лидере одрживог развоја у БиХ



Награда за пословне фирме лидере одрживог развоја у БиХ је друга годишња награда ове врсте у БиХ која се даје с циљем промовисања активности приватног сектора у области одрживог развоја земље. 

Приватне фирме већ покрећу и предузимају вриједне активности и стратегије које доприносе циљевима одрживог развоја како на глобалном нивоу, тако и на нивоу Босне и Херцеговине. 

Награда за пословну фирму лидера одрживог развоја има за циљ: 
- препознати и истакнути иницијативе приватних фирми у реализацији циљева одрживог развоја у БиХ, 
- мотивисати друге актере у приватном сектору да уврштавају циљеве одрживог развоја у своје пословне моделе. 

Ове године се кроз процес апликације покушава помоћи фирмама да уведу извјештавање на основу стандарда Глобалне иницијативе за извјештавање (Global Reporting Initiative GRI) тако да апликациони формулар слиједи стандарде прописане ГРИ и на крају процеса фирме добијају основу за свој први годишњи извјештај о стању проведбе циљева одрживог развоја на нивоу фирме. 

Награда се организује у оквиру пројекта „Подршка припреме за имплементацију Циљева одрживог развоја (SDG) и ангажовање приватног сектора“ којег проводи УНДП и финансира Влада Шведске.  

Више информација можете пронаћи на линку: https://zamisli2030.ba/bs/biznis-lideri-odrzivog-razvoja-2020/prijave-2020/.