Званична интернет презентација
Град Бијељина

Програм за подршку цивилном друштву и Медија програм у БиХ за 2019. годину - подршка постојећим и новооснованим мрежама ОЦД у различитим областимаГенерални циљ овог позива за приједлоге пројеката је ојачати капацитете ОЦД како би допринијеле друштвеном развоју у специфичним секторима. 

Настоји се оснажити цивилно друштво у циљу испуњавања сљедећих кључних улога:
- Створити јаче везе према грађанима путем њиховог укључивања у процесе доношења јавних политика, посежући за друштвом као цјелином, укључујући маргинализоване групе и локалне заједнице и путем подстицања грађанског активизма и учешћа јавности у доношењу политика;
- Постати професионални и поуздани партнери у доношењу јавних политика и у реформским процесима путем практиковања заговарања утемељеног на доказима у свим секторима и путем мониторинга реформи;
- Допринијети јачању одговорног и инклузивног лидерства у политичкој, економској и друштвеној сфери и пружати рано упозорење у случају друштвене промјене;
- Јачати економски развој и створити боље везе са пословном заједницом путем промовисања предузетника, социјалних иновација и стварања радних мјеста.

Главна питања која ће се рјешавати овим програмом су:
- Дијалог између владиног и невладиног сектора је слаб и није институционализован на свим нивоима;
- Учешће грађана у процесима доношења јавних политика и одлука на локалном нивоу је спорадичан и није институционализован;
- Капацитети ОЦД, посебно на локалном нивоу, су и даље слаби;
- ОЦД довољно не доприносе у борби против корупције и подршци социо-економском развоју 
- Слободе медија и даље су угрожене и морају се осигурати и ојачати.

Укупни индикативни износ који је на располагању за приједлоге пројеката је 5.500.000 евра.

Називи 11 група – Подршка мрежама ОЦД у области: 
Група 1: Образовање; 
Група 2: Здравство; 
Група 3: Социјална инклузија и социјално предузетништво; 
Група 4: Екологија и климатске промјене; 
Група 5: Млади; 
Група 6: Култура; 
Група 7: Предузетништво и локална економија; 
Група 8: Женска права; 
Група 9: Слободе и интегритет медија; 
Група 10: Корупција; 
Група 11: Јачање политичког плурализма.

Индикативна финансијска средства по групи износе 500.000 евра. 

Више информација на:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576580519338&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=167126