Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за подршку инвестицијама у рурални туризам
У оквиру пројекта "ЕУ4Агри" објављен је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за подршку инвестицијама у рурални туризам.

Циљ Позива је повећање степена диверзификације и развој економских активности у руралним подручјима, стварање нових и очување постојећих радних мјеста, унапређење и промоција туристичке понуде, очување природне и културне баштине као и смањење негативних ефеката пандемије вируса КОВИД-19.

Пријаве се подносе искључиво у партнерству које чине подносилац пријаве и минимално два партнера.

Прихватљиви подносиоци пријаве: предузећа, самостални предузетници, јединице локалне самоуправе, јавне установе и организације које управљају заштићеним природним подручјем, невладине организације и удружења.

Прихватљиви партнери: физичка лица или сеоска домаћинства/газдинства, микро и мала предузећа, занати, невладине организације и удружења, комерцијална газдинства и самостални предузетници.

Укупан буџет Позива износи 3,5 милиона КМ, док се износ бесповратних средстава по пројекту креће од 50.000 до 250.000 КМ (без ПДВ-а).

Рок за достављање пријава је 07. март 2022. године.

Више информација на:

https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-podrske-investicijama-za-razvoj-ruralnog-turizma/