Званична интернет презентација
Град Бијељина

Jавни позив EU4Business потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производаПројекат EU4Business је објавио јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа. Циљ јавног позива је модернизација производње и јачање производне конкурентности кроз увођење нових технологија и иновација у процес прераде пољопривредних и прехрамбених производа, повећање продуктивности прерађивачких субјеката, унапријеђење  квалитета производа, хигијене и безбједности хране, увођење стандарда квалитета, увођење добрих пракси у управљању природним ресурсима и заштита околиша, и отварање нових тржишних могућности.
Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке  инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа могу бити обрти, задруге и предузећа која се баве примарном пољопривредном производњом, а планирају да кроз овај јавни позив инвестирају у прераду пољопривредно прехрамбених производа, као и обрти, подузетници, задруге и предузећа која се баве прерадом пољопривредних производа и/или производњом прехрамбених производа у под-секторима прерада поврћа, прерада воћа, винарство и маслинарство, прерада млијека и прерада меса.
Укупна средства за финансирање подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа износе до 2.550.000 КМ.  Бесповратна средства по једној пријави могу износити од 145.000 КМ до 290.000 КМ (без ПДВ-а). За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 50% укупног износа предложене инвестиције (50% суфинансирање подносиоца пријаве и 50% суфинансирање кроз мјеру подршке). Суфинансирање мора бити новчано те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.
Детаљне информације о начину попуњавања и доставе пријаве се налазе веб страници УНДП-а: http://www.ba.undp.org и на страници пројекта  http://eu4business.ba.
Крајњи рок за подношење пријава је 27. септембар 2019. године до 15:00 сати. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.