Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама за предају приједлога пројеката у склопу пројекта регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD)


ReLOaD је регионални пројекат којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP)у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово*и Србија.
 
Град Бијељина и пројекат ReLOaD позивају све организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Града Бијељина а који су наведени у документу „Стратегија локалног развоја Града Бијелина 2014-2023. (ревидирана за период 2019-2023.)“ из сљедећих приоритетних области:
 
1. Унапређење културне понуде Града Бијељине
1.1. Афирмација и промоција традиције и културне баштине националних мањина
1.2. Унапређење културног живота у руралним подручјима те имплементација пројеката афирмације домаће радиности у руралним подручјима
 
2. Еколошки и спортско-рекреативни пројекти на подручју Града Бијељина
2.1. Организовање спортско-рекреативних активности за дјецу, младе и остале грађане
2.2. Подизање свијести о еколошкој култури живљења иодрживом еколошком развоју локалне заједнице
 
3. Побољшање услуга за лица са инвалидитетом на подручју Града Бијељина
3.1. Унапређење едукативних, креативних и спортских садржаја за особе за потешкоћама у развоју
3.2. Обука и подршка за лица са инвалидитетом у циљу побољшања конкурентности на тржишту рада
3.3. Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом
 
4. Повећање обима услуга за развој дјеце и младих
4.1. Јачање улоге младих у руралним заједницама
4.2. Обуке за младе из области подузетништва у циљу побољшања конкурентности на тржишту рада
4.3. Обуке и едукативне радионице са фокусом на стране језике, ИТ сектор и стицање нових вјештина
4.4. Јачање и побољшање менталног здравља дјеце и младих Града Бијељине
 
Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000 КМ до 70.000 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања ReLOaD
Град Бијељина и UNDP задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози  не задовољавају задане критерије.
Дужина трајања сваког пројекта може бити од пет (5) до девет (9) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду август 2019. – април 2020. године.
 
ПРАВО УЧЕШЋА:
Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини. 
Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.
 
 
 
 
ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на wеб страници:www.ba.undp.org, као и на wеb страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org.
 
Документација за пријаву на јавни позив за Град Бијељина такође се може преузети од 13. маја до 24. јуна 2019. године, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на e-mail: [email protected]; [email protected]или[email protected]или лично преузимањем на сљедећој адреси:
 
Градска управа Града Бијељина
Инфо пулт
Трг краља Петра И Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
 
ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ:
  • За заинтересоване представнике ОЦД планиран је тродневни тренинг „Управљање пројектним циклусом (PCM)“15. маја 2019. године са почетком у 10,00 часова у ЈУ Центар за културу (скупштинска сала). За учешће на тренингу неопходно је извршити пријаву путем email на[email protected]или[email protected]најкасније до 13. маја до 12,00 часова.
 
  • Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ ће бити одржан22. маја 2019. године од 11,00 до 12,00 часова у ЈУ Центар за културу (скупштинска сала).Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд. 
 
  • Представницима ОЦД ће бити пружена додатна помоћ консултанта Ментора први састанак са ментором планиран је за 22. мај 2019. године са почетком у 12,00 часова у ЈУ Центар за културу (скупштинска сала).Додатни састанци које организује ментор са ОЦД/НВО ће се такође одржавати јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити објављен путем градске wеb странице. У сврху транспарентности записници са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Града Бијељина. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД/НВО које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.
 
  • Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-маил адресе [email protected]са назнаком за ReLOaD пројекат. Питања се могу постављати до 18. јуна 2019. године. Одговори на упите ће бити достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.
 
Осим тога, доступан је и документ, „Информације о честим грешкама“, који даје преглед најчешћих грешака, као и друге документе јавног позива, као и „Често постављана питања (FAQ)“. Оба документа су резултат раније објављеног позива у ГрадуБијељинаи односе се на нове подносиоце захтјева како би се избјегли исти или слични прекршаји током овог позива.
 
ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:
Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставитиу три (3) примјерка у штампаној форми и једној електронској копији (CD или USB)у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 7 до 15 часова на сљедећу адресу, са назнаком за ReLOaD пројекат:
 
Градска управа Града Бијељина
Пријемна канцеларија
Трг краља Петра И Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
 
Рок за предају апликација је 24. јун 2019. године, до 15,00 часова. Апликације достављене након  наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум и вријеме слања прије званичног истека рока.
 
Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”.
О примљеној пошиљци у Градској управиће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.
 
Сви апликанти који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, ће бити обавјештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на: www.ba.undp.org, те на wеb страници Града Бијељина (www.gradbijeljina.org), као и на огласној плочи Града. Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору прије потписивања уговора.