Званична интернет презентација
Град Бијељина

О Г Л А С о јавној расправи – Нацрт Регулационог плана „Индустријска зона 4“ 


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-1-137/24
Датум: 12.04.2024. године
 
Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина на основу члана 48. став (6) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) објављује
 
О Г Л А С
о јавној расправи – Нацрт Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини
 
            Обавјештавају се власници непокретности у обухвату Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини и друга заинтересована лица да ће јавна расправа о нацрту овог документа просторног уређења бити одржана у Великој сали Скупштине града у згради Градске управе Бијељина у четвртак 18.04.2024. године од 12 до 14 часова (Трг краља Петра I Карађорђевића број 1 у Бијељини).
            На јавној расправи се разматра став носиоца израде према примједбама, приједлозима и мишљењима поднесеним на нацрт плана током јавног излагања.
            Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.
           
 
 
 
Одјељење за просторно уређење