Званична интернет презентација
Град Бијељина

Оглас о јавном излагању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа града Бијељина
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-2-614/19
Датум: 26.12.2019. године
 
Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина на основу члана 47. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) објављује
 
О Г Л А С
о јавном излагању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини
 
Обавјештавају се власници непокретности у обухвату измјене дијела Регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини и друга заинтересована лица да ће нацрт овог документа просторног уређења бити изложен на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина (Карађорђева улица број 4 I спрат), у просторијама Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (Карађорђева улица број 33) и холу Центра за културу у Бијељини у периоду од 08.01.2020. до 07.02.2020. године.
Појашњења о предложеним планским рјешењима заинтересована лица могу добити током трајања јавног излагања у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина, сваким радним даном од 08 до 15 часова.
Приједлози, примједбе и мишљења на нацрт плана заинтересована лица могу доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина путем писарнице и адресе електронске поште: [email protected] током трајања јавног излагања.
Детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању примједаба заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење (соба број 17) и Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (соба број 5).
           
Одјељење за просторно уређење