Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА (ПРЕДАВАЧА) НА ПРОЈЕКТУ “УКЉУЧИ МЕ, ПОСТОЈИМ И ЈА”На основу примјене одредби Закона о Удружењима и фондацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр.52/01 и 42/05), члана 205 Закона о раду („Службени  гласник РС“, бр.01/16 и 66/18) и члана 25. Статута Градске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бијељина (у даљем тексту: Градска организација), предсједник Градске организације, а у сврху реализације пројекта “Укључи ме, постојим и ја”, у склопу Регионалног програма локалне демократије на западном Балкану-РеЛОаД, који финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП)  расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА (ПРЕДАВАЧА) НА ПРОЈЕКТУ “УКЉУЧИ МЕ, ПОСТОЈИМ И ЈА”, и то:

1. Предавач за радноокупационе радионице (друштвеног или педагошког смјера), 1 радионица мјесечно, у трајању од 7 мјесеци, извршилац 1
2. Дипломирани педагогог, 1 радионица мјесечно, у трајању од 7 мјесеци, извршилац 1
3. Дипломирани психолог, 2 радионице мјесечно, у трајању од 7 мјесеци, извршилац 1
4. Школа спорта, 3 радионице (тренинга) мјесечно, у трајању од 7 мјесеци, извршилц 1
5. Професор разредне наставе, 4 радионице мјесечно, у сврху подршке у учењу дјеци, у трајању од 8 мјесеци, 1 извршилац
6. Професор француског језика, 2 радионице мјесечно, у трајању од 8 мјесеци, 1 извршилац
7. Професор њемачког језика, 2 радионице мјесечно, у трајању од 8 мјесеци, 1 извршилац
8. Глумац за извођење луткарске представе, 2 представе у току пројекта, у трајању од 8 мјесеци, 1 извршилац

Мјесто: Бијељина
Врста уговора: Уговор о дјелу
Очекивани период ангажмана: 01.09.2019. – 30.04.2020.године

Опис послова и радних задатака:
- Припрема предавања и презентације у координацији са координатором и асистентом на пројектној активности;
- Одржавање предавања дјеци из Дневног центра;
- Извјештаји са предавања (радионица).

Општи и посебни услови:
- Да је старији од 18 година
- Неопходно стручно звање за горе наведене предаваче
- Искуство у наведеној предметној области
Документација за пријаву на конкурс:
-Детаљна биографија (ЦВ);
-Копија (овјерена) дипломе, као доказ о наведеном стручном звању које је потребно;
-План рада за планирани период трајања ангажмана (броја радионица);
-Финансијска понуда по 1 радионици (предавању/представи);
-Доказ да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине оригинал или овјерена копија;
-ЈИБ (овјерена копија) и Рјешење о регистрацији (овјерена копија) за 4. „Школу спорта“
Пријаве се достављају непосредно сваким радним даном од 08-13 часова или путем поште на адресу канцеларије Градске организација породица погинулих и  заробљених бораца и несталих цивила РС Бијељина, улица Кнеза Милоша 8, 76 300, Бијељина или са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА (ПРЕДАВАЧА) НА ПРОЈЕКТУ “УКЉУЧИ МЕ, ПОСТОЈИМ И ЈА”.
Понуде пристигле након наведеног рока се неће узети у разматрање. Комисија за евалуацију ће изабрати техничку прихватљиву понуду са најбољим омјером цијене и вриједности/квалитета техничке понуде и референци.
 
Јавни позив остаје отворен до 11.10.2019.године.
Комплетан текст јавног позива налази се у прилогу.


Јавни позив 47.04KB