Званична интернет презентација
Град Бијељина

Излагање на јавни увид Нацрта Плана парцелације за аутопут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача и Нацрта Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину аутопута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-2-459/19  
Датум: 24.09.2019. године
 
 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
Обавјештавају се заинтересована лица да ће у периоду од 27.09. до 12.10.2019. године нацрт Плана парцелације за аутопут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача (у даљем тексту: План) и нацрт Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину аутопута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача (у даљем тексту: Извјештај) бити изложен на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина (Карађорђева улица број 4 I спрат), сваким даном осим суботе и недјеље и државних празника.
Појашњења предложених планских рјешења заинтересована лица могу добити код представника носиоца израде Плана и Извјештаја у току одржавања јавног увида, а техничку помоћ од запослених у Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина.
Свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на објављене нацрте у периоду трајања јавног увида, све до 12.10.2019. године, уписом у свеске које ће се налазити у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или доставити у форми дописа носиоцу израде Плана и Извјештаја: Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука, Улица краља Петра I Карађорђевића број 92-98.
 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
       
Миладин Ракић, дипл. инж. саобраћаја