Званична интернет презентација
Град Бијељина

Расписан Јавни позив за додјелу признања за волонтерски активизам


Извор: Интернет

Град Бијељина расписао је Јавни позив за прикупљање приједлога за додјелу признања Града за волонтерски активизам за 2020. годину.
Као и претходних година признања се додјељују организаторима волонтирања и волонтерима појединцима у категоријама „Захвалница волонтеру / организатору волонтирања“ и „Награда Града Бијељина за волонтерски активизам“.
Избор кандидата за додјелу признања Града за волонтирање вршиће се у складу са критеријумима дефинисаним Правилником о критеријумима и поступку за додјелу признања Града за волонтирање.
Сва заинтересована физичка и правна лица могу поднијети пријаве или предложити кандидата на основу јавног позива на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за додјелу признања за волонтерски активизам.
Све додатне информације и обрасци могу се преузети у згради Градске управе Града Бијељина, соба број 21 или на званичној интернет страници града www.gradbijeljina.org.
Рок за достављање приједлога је 30. октобар 2020. године.