Званична интернет презентација
Град Бијељина

Онлајн тренинг за анализу ризика од катастрофаПредставници УНДП одржали су онлајн тренинг за запослене у Градској управи Бијељина - oбуку за коришћење ДРАС система за анализу ризика од катастрофа који се имплементира у склопу „ДРР Програма за смањење ризика од катастрофа за одрживи развој у БиХ“.
ДРАС је онлајн платформа која пружа ажуриране информације доносиоцима одлука и грађанима о изложености ризицима од елементарних непогода, а састоји се из 3 модула, од којих је модул 1 доступан јавности, док су модул 2 и 3 доступни искључиво општинским службеницима односно администраторима.


Фокус ДРАС-а је на јачању превенције и управљања ризицима од катастрофа, а обуци је присуствовало 10 учесника из различитих ресора: просторног планирања, цивилне заштите, пољопривреде, здравства, образовања, ватрогасно-спасилачке јединице, информационе технологије, саобраћаја...
У наредном периоду планирана је финализација обуке, коришћење и промоција ДРАС система, да би грађани били упознати са ризицима од опасности на подручју Града Бијељина.