Званична интернет презентација
Град Бијељина

Пречистач отпадних вода оправдао очекивањаБијељински пречистач отпадних вода (ППОВ), који се налази у Великој Обарској, један је од најмодернијих и најуспјешнијих у региону, а од почетка пуштања у рад 2016. године, погони овог постројења раде непрекидно - 24 часа дневно, док се цјелокупан процес рада прати помоћу СКАДА система за надзор и управљање.
Градња ППОВ је започета 2013. године, завршена је 2015. године. Након пробног рада, у фебруару 2016. године је постројење предато на рад и управљање предузећу АД „Водовод и канализација“.
Изградња ППОВ представљала је завршни корак изградње система за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, односно, канализационе мреже у Бијељини, јер сам канализациони систем нема сврху ако прикупљена отпадна вода није пречишћена и испуштена у природне водотокове знатно квалитетнија од воде примљене на постројење.


Саша Бјелица, инжењер одржавања на ППОВ, истиче да је реализацијом овог пројекта угашено око 25.000 септичких јама у Бијељини које су пријетиле да изазову еколошку катастрофу и загаде извориште питке воде у Бијељини, али и да бијељинско простројење задовољава све националне и европске правне захтјеве и директиве које се тичу урбаних отпадних вода и третирања канализационог муља.
- Постројење ради на принципу СБР технологије, односно активног муља, са уклањањем азота и угљеника из воде прикупљене путем градског канализационог система, а капацитета је 40.000 еквивалент становника (ЕС), са могућношћу проширења капацитета до 160.000 ЕС. Вода која дође на пречистач пролази кроз три фазе прераде – механички, биолошки и третман муља. На механичком третману вода се пречишћава од грубог отпада, а затим у СБР базенима иде на билошку прераду. Тако пречишћена се испушта у Мајевички ободни канал, а дио воде у виду муља, иде на третман муља, гдје се врши његова дехидратација – објашњава Бјелица.
Пречишћена вода која се испушта у канал се контролише два до три пута седмично интерним анализама. Редовне екстерне анализе квалитета пречишћене отпадне воде, ваздуха и ефикасности постројења врше овлашћене лабораторије и сви досадашњи резултати анализа су били у задатим параметрима.
- Битно је нагласити и да се муљ сваког мјесеца испитује, врше се анализе на присутност тешких метала. До сада су сви испитани узорци били уредни и у границама задатих вриједности. Такав муљ изузетно је погодан као ђубриво за стрна жита и пољопривредни произвођачи могу склопити уговор са АД „Водоводом и канализацијом“ да тај муљ бесплатно преузимају и дислоцирају на своје оранице – додао је Бјелица.
Он је апеловао на грађане да не бацају у канализациони систем чврсти отпад, нарочито влажне марамице.
- Влажне марамице се не могу растворити, а петљају се у радна кола пумпи, у грубе и фине решетке на постројењу и задају највише проблема у раду пречистача – нагласио је Бјелица.
Изградњом пречистача, направљен је значајан нови корак у заштити животне средине у Бијељини, а овај пројекат је добио највише оцјене релеватних међународних установа за квалитетну и одговорну реализацију и утрошак средстава. Вриједност изградње износила је нешто више од седам милиона евра без ПДВ-а, а средства су обезбијеђена из донација - 3 милиона евра из програма Муниципал Виндоу (Municipal Window) Европске Уније и 42 милиона шведских круна (око 4,3 милиона евра) од Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА).