Званична интернет презентација
Град Бијељина

Нови режим саобраћаја на раскрсници улица Димитрија Туцовића, Београдске и Живојина МишићаИзградња и реконструкција путне инфраструктуре у урбаном подручју Града Бијељина утицала је на промјене у саобраћајним токовима, па је градско Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, између осталог, вршило анализу протока возила на раскрсници улица Димитрија Туцовића, Живојина Мишића и Београдске ради утврђивања протока и расподјеле броја возила по смјеровима кроз ову раскрсницу. Након обраде резултата утврђен је већи проток возила у смјеру Улице Димитрија Туцовића у односу на смјер улица Београдска-Живојина Мишића. 
На основу добијених резултата, а у циљу повећања безбједности саобраћаја, од 30. децембра 2019. године на снази је трајна измјена режима саобраћаја на раскрсници улица Димитрија Туцовића, Живојина Мишића и Београдске, тако што ће од сада возила која саобраћају Улицом Димитрија Туцовића имати првенство пролаза у односу на возила која саобраћају улицама Живојина Мишића и Београдском.