Званична интернет презентација
Град Бијељина

У припреми нова Омладинска политика Бијељине​У Бијељини је данас одржана јавна расправа о Нацрту документа "Омладинска политика Града Бијељина" који се доноси на основу Закона о омладинском организовању Републике Српске за четворогодишњи године, од 2019. до 2023. године.
Документ подијељен у пет области са стратешкихм циљевима за сваку област - Млади и запошљавање, Млади као доносиоци одлука, Млади и образовање, Млади и здрави стилови живота и Изврсност младих.
- Овим документом се исказује јасно и дугорочно опредјељење у стварању социјалних, образовних, културних и других услова за трајну добробит младих, као и за њихово активно и одговорно учествовање у друштвеној заједници. Посебан нагласак је дат на област Изврсност младих у којој је предвиђено да се формира Фонд за младе и Центар за талентовану дјецу - истакла је Љубица Млађеновић шеф одсјека у градском  Одјељењу за друштвене дјелатности.
Она је додала да је нова "Омладинска политика Града Бијељина" квалитетнија од претходне јер су њом обухваћене и маргинализоване групе, односно млади са инвалидитетом и припадници ромске националне мањине, која је најбројнија мањина на подручју Града Бијељина.
Докумет је израдила Комисија од пет чланова - представника Градске управе, Завода за запошљавање, омладинских организација и спортских клубова.
У Јавној расправи учествовале су установе и институције које се везују за документ.