Званична интернет презентација
Град Бијељина

У току санација улица

У Бијељини су у току редовне активност на санацији асфалтног коловоза и крпљења ударних рупа.Буџетом Града за 2015. годину предвиђено је 100 хиљада конвертибилних марака за ове намјене али је износ предвиђен за санацију повећан за 10 процената у односу на прошлу годину, због већег оштећења коловоза који је настао ради дужег зимског периода.Градска управа је након спроведеног тендера потписала уговоре са предузећем „Радиша“ д.о.о. и „Бијељина пут“ а.д. који ће вршти поправку градских улица и локалних категорисаниох путева, а предвиђено је да се за ову намјену утроши укупно 660 тона асфалтне масе.У наредних десет дана ће бити саниран највећи дио оштећења.