Званична интернет презентација
Град Бијељина

Сарадња са невладиним сектором на унапређењу финансијског образовања грађана и у борби против корупције

Градоначелник Бијељине Мићо Мићић је потписао меморандуме о сарадњи са Удружењем за одговорно управљање личним финансијама „У плусу“ и Удружењем „Инфохаус“. Меморандумом са Удружењем „У плусу“ је предвиђена сарадња између Градске управе Града Бијељина и ове невладине организације на образовању грађана за коришћење финансијских инструмената, њиховом бољем упознавању са правима и обавезама корисника финансијских услуга, као и ширење свијести о важности одговорног управљања личним финансијама. Активности предвиђене овим меморандумом представљаће унапређење квалитета савјетодавних услуга на рјешавању проблема презадужености које грађанима од почетка 2014. године даје Служба бесплатне правне помоћи у оквиру Градске управе.

Меморандумом о сарадњи са Удружењем „Инфохаус“ договорена је сарадња на изради стратегије за борбу против корупције на локалном нивоу, при чему ће „Инфохаус“ давати консултантске услуге Радној групи за израду Стратегије за борбу против корупције на локалном нивоу основаној у оквиру Градске управе. Овом стратегијом биће предвиђене мјере и носиоци активности на спречавању појаве корупције, као и едукативне активности и унапређење свијести запослених у Градској управи о штетном утицају корупције на друштвени развој. Радна група ће при изради Стратегије непосредно сарађивати са Хелсиншким одбором за људска права Републике Српске.