Official web site of
The City of Bijeljina

РЕДОВНО ОДРЖАВАТИ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Обавјештавају се власници, односно корисници зелених површина уз пословне и стамбене зграде и неизграђено грађевинско земљиште, као и друге сличне површине, да их морају редовно одржавати у чистом и уредном стању. То подразумијева да се на наведеним порвшинама не може налазити дивље шибље, оструга, отпад и слично. Рок за чишћење и уклањање отпада којим се нарушава изглед насеља је 20. јун ове године, након чега ће Комунална полиција предузимати прописане мјере због почињених прекршаја.  Непоштовање мјера  предвиђа новчане казне за физичка и правна лица  од 500 до 6000 конвертибилних марака.
 
Комунална полиција