Official web site of
The City of Bijeljina

Град Бијељина учесник програма Провођење Оквира за реализацију циљева одрживог развојаГрад Бијељина је изабран да, као један од осам општина и градова и три кантона, учествује у програму „Провођење Оквира за реализацију циљева одрживог развоја (SDG) у БиХ у одрживи и инклузивни раст” SDG2BH).

У име Града Бијељина, церемонији потписивања Протокола о сарадњи, која је одржана у Сарајеву 16. марта 2023. године, присуствовала је Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални економски развој и еворпске интеграције.

Партнерски кантони и локалне самоуправе су одабрани за сарадњу, јер су доказали да имају успостављен функционалан систем управљања развојем, да остварују значајне развојне резултате, воде рачуна о најугроженијим групама становништва и желе да постану истински лидери у спровођењу циљева одрживог развоја.

Од 2017. године, кроз бројне пројекте и активности, Град Бијељина имплементира Агенду 2030 и ради на локализацији циљева одрживог развоја. Путем овог Програма Град ће наставити интензивно да ради на операционализацији циљева одрживог развоја кроз системску имплементацију стратешких докумената.

Догађај је одржан у оквиру програма „Провођење Оквира за реализацију циљева одрживог развоја у БиХ у одрживи и инклузивни раст” (SDG2BH), који финансира Шведска, а имплементира УНДП у партнерству са УНИЦЕФ-ом и UN WOMEN у оквиру подршке Уједињених нација у имплементацији Оквира за реализацију (SDG) у БиХ.