Званична интернет презентација
Град Бијељина

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОДНИО КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ПРОТИВ ОДГОВОРНИХ СЛУЖБЕНИКА У ЈП „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА
Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић поднио је кривичну пријаву против одговорних службених лица у Јавном предузећу „Воде“ Бијељина, због постојања основа сумње да су због одређених радњи у овом предузећу остварени елементи кривичног дјела – закључење штетног уговора, злоупотреба службеног положаја и овлашћења и несавјестан рад у служби. Петровић је поднио и захтјев за покретање прекршајног поступка против одговорних у овом предузећу због кршења Закона о јавним набавкама.

„Јавно предузеће Воде Бијељина је дописом тражило да Град помогне у превазилажењу ситуације у вези са правоснажном пресудом Окружног привредног суда у Бијељини, којом је усвојен тужбени захтјев тужилаца „Монт–градња“ и „ Дејо-коп“, те је ово предузеће обавезно да се на име накнаде штете тужиоцима исплати новчани износ од скоро 136.000 КМ.  Овај поступак се водио током 2018. и 2019. године и сада, када је дошло до  судског епилога, имамо захтјев да Градска управа помогне у овој ситуацији“, појаснио је градоначелник и додао да осјећа обавезу према јавности и каже ко је шта радио у конкретном случају и како је намјештао тендере.

„Из приложене документације уз допис јасно произилази да Јавно предузеће „Воде“ није навело све правно релевантне чињенице  у вези са поступком јавне набавке и поступком који се водио на суду, те су прећутали чињеницу да су у овој јавној набавци додијелили уговор фирми која није испуњавала услове прописане тендерском документацијом, а да су свјесно дисквалификовали  фирму која је испуњавала услове и била једина квалификована за тај посао, те да су уговор закључили супротно одредбама Закона о јавним набавкама“, указао је Петровић.

„Свему овоме претходило је указивање Канцеларије за разматрање жалби  из Бањалуке да се не даје тендер фирми која не испуњава услове. Нека се сада надлежне институције баве овим дијелом посла, али мора да се зна ко је трошио народни новац и ко је намјештао коме тендере“, поручио је градоначелник Бијељине.

Градоначелник Петровић је на данашњој конференцији за медије саопштио и да је на сједници Скупштине акционара у А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина донесена одлука да екстерна ревизија изврши сагледавање економских токова и пословања овог јавног предузећа.

„На основу документације коју смо почетком године добили на наш захтјев, није било могуће у потпуности утврдити све појединости у 'Водоводу и канализацији' и зато смо тражили више података. Да ли су ови подаци скривани намјерно, утврдиће ревизија. Јасно је уочљиво незадовољство радника због нередовних и ниских плата. Незадовољни су и грађани због цијене воде која је међу највишим у региону, а нико не преузима одговорност због овог стања. Зато ће екстерна ревизија да утврди стање, а крајњи циљ је да важно јавно предузеће уведемо у мирније и стабилније радне и финансијске токове“, јасан je градоначелник Петровић.

На данашњој конференцији за медије, Петровић је говорио и о стању у А.Д. „Комуналац“, али и о стању појединих комуналних услуга у граду.
„У 'Комуналцу' морамо сагледати стање од почетка. У раду претходног руководства и претходног Надзорног одбора утврђен је низ неправилности и незаконитости, које су биле у супротности чак и са инсистирањем претходног градоначелника да не смије бити запошљавања нових радника ван оквира систематизације. Бивши Надзорни одбор није предузео активности ни поводом истека мандатног периода од 60 дана за вршиоце дужности директора и извршног директора за производно-техничке послове“, подсјетио је Градоначелник Бијељине.

Он је оцијенио да је, због оваквог неодговорног и непрофесионалног односа, „Комуналац“ дошао у ситуацију да, после дугогодишњег узастопног добијања уговора на тендерима које је расписивала Градска управа, ове године пошаљу непотпуну документацију, због чега је тендерска комисија утврдила да ово предузеће није компетентно за одржавање зелених површина.

„Дакле, проблем изазивају појединци у 'Комуналцу', а не градоначелник или ресорно одјељење Градске управе. Овакво дјеловање има за циљ изазивање незадовољства грађана против Градоначелника, али та времена су прошла. У А.Д. 'Комуналац' именовани су нови вршиоци дужности чланова Надзорног одбора и нови вршиоци дужности на челу предузећа. Они имају рок од 60 дана да покажу способоност, стручност и одговорност према грађанима и обавезу да у свом домену унаприједе комуналне услуге“, закључио је Петровић.