Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

PONIŠTEN POSTUPAK NABAVKE USLUGA ORGANIZACIJE MEDIJSKOG PRAĆENjAU postupku javne nabavke putem Otvorenog postupka uz provođenje E-aukcije, objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 07.07.2021. godine, i u Sl. glasniku BiH br. 42/21 od 09.07.2021. godine, a koja se odnosi na nabavku usluga: organizacija i medijsko praćenje putem televizijskog signala javnih događaja u Gradu Bijeljina, ponudu je dostavio Radio-televizija „BN“ DOO, iz Bijeljine.

Nakon razmatranja prispjele ponude, ustanovljeno je da ponuda ponuđača RTV „BN“ DOO nije u skladu sa traženom tenderskom dokumentacijom, te je postupak poništen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.