Званична интернет презентација
Град Бијељина

О Г Л А С о јавном излагању Извјештаја о стратешкој процјени утицаја Просторног плана Града Бијељина на животну средину



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-2-487/18
Датум: 31.12.2018. године
 
Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина на основу члана 55. став (2) Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15) објављује
 
О Г Л А С о јавном излагању Извјештаја о стратешкој процјени утицаја
Просторног плана Града Бијељина на животну средину
 
            Обавјештавају се заинтересована лица да је Извјештај о стратешкој процјени утицаја Просторног плана Града Бијељина на животну средину изложен на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина (Карађорђева улица број 4 I спрат), у просторијама Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (Карађорђева улица број 33), галерији Центра за културу у Бијељини и у просторијама D.O.O. „V&Z-ZAŠTITA“ Banja Luka из Бања Луке (Улица пут српских бранилаца 15Х) у периоду од 21.12.2018. до 21.01.2019. године.
            Појашњења о извјештају заинтересована лица могу добити током трајања јавног излагања у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина, Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина и D.O.O. „V&Z-ZAŠTITA“ Banja Luka из Бања Луке, сваким радним даном од 08-15 часова.
            Приједлози, примједбе и мишљења на извјештај заинтересована лица могу доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина путем писарнице и имејла: [email protected] током трајања јавног излагања.
            Детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању примједаба заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење (соба број 17), Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (соба број 5) и D.O.O. „V&Z-ZAŠTITA“ Banja Luka из Бања Луке.
           
 
 
 
Одјељење за просторно уређење