Званична интернет презентација
Град Бијељина

Приједлог ранг-листе за рјешавање стамбених потреба додјелом стана у закупРЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Стамбена комисија
 
Број: 02-014-1-577/19
Датум, 6.3.2019. године
 
 
            На основу члана 30. Одлуке о поступку давања у закуп станова на којима не постоји станарско право, а на којима право располагања има Град Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 21/14) стамбена комисија Града Бијељина по истеку конкурса од 5.2.2019. године, на сједници одржаној дана, 4.3.2019. године сачинила је
 
                                
                                                                       ПРИЈЕДЛОГ РАНГ – ЛИСТЕ
 
 
 
Име и презиме
Стан у државној својини  у саставу ратом уништене зграде  
 
Стамбена ситуација
 
 
По основу стауса
 
 
Здравствено стање чланова породичног домаћинства
 
 
 
Повратници
 
 
Број чланова домаћинства
 
 
Укупно бодова
Јелена и Дражен Јовић  
/
 
/
 
200
 
/
 
/
 
10
 
210
 
 
 
Упутство о правном средству
 
            Против овог приједлога ранг-листе може се изјавити приговор Комисији у року од осам дана од дана објављивања истог на огласној табли Града Бијељина.
 
 
                                                                                               


                                                                                                 СТАМБЕНА КОМИСИЈА
                                                                                                     ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
 
Достављено:
  1. путем огласне табле,
  2. путем званичне веб странице.