Званична интернет презентација
Град Бијељина

Конкурс за награду Demo Day 1 - финансијска и менторска подршка идејама и пословима који ће допринијети одрживом развоју локалних заједницаОбавјештавамо вас да је у оквиру регионалног програма Balkan Green Ideas отворен конкурс за награду Demo Day 1.
Рок за подношење пријаве је 20. април 2020. године до 17:00 часова.
Циљ Програма је пружити финансијску и менторску подршку идејама и пословима који ће допринијети одрживом развоју локалних заједница.
Идеје и послови морају допринијети остварењу једног од следећих Циљева одрживог развоја (SDGs):
·      Циљ 2 - Искоријенити глад;
·    Циљ 7 - Осигурати приступ поузданој, одрживој и савременој енергији по приступачним цијенама;
·    Циљ 8 - Промовисати одржив економиски раст, пуну запосленост и достојанствен рад за све;
·     Циљ 11 - Учинити градове и насеља сигурним, прилагодљивим и одрживим;
·     Циљ 12 - Осигурати одрживе облике потрошње и производње;
·  Циљ 13 - Предузети хитне акције у борби против климатских промјена и њихових посљедица;
·   Циљ 15 - Заштитити, успоставити и промовисати одрживо коришћење копнених екосистема, одрживо управљање шумама, сузбити дезертификацију,  зауставити деградацију тла, спречити уништавање биолошке разноликости.
На предметни конкурс могу се пријавити физичка лица, неформалне групе, невладине организације и регистровани пословни субјекти (занати, самостални предузетници, комерцијална пољопривредна газдинства или д.о.о.) чији годишњи нето профит није већи од 20 000 КМ.
На Demo Day 1 најуспјешнији ће добити подршку за развој прототипа до 5 000 КМ или средства за заједничко улагање до 40 000 КМ, менторску подршку, а три најбоље идеје или посла из БиХ прилику да се представе на регионалном такмичењу Balkan Green Ideas у Београду.
Посредством линка https://www.cognitoforms.com/MozaikFoundation/PRIJAVAULONAC можете приступити онлајн апликационом формулару. 
 Детаљне информације о конкурсу доступне су на следећој интернет страници: 
https://www.lonac.pro/osvoji-do-10-000-za-svoju-ideju-ili-biznis-na-regionalnom-takmicenju-balkan-green-ideas-1.