Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ заинтересованим лицима за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Регулационог плана „Дашница 1“ у Бијељини​Скупштина Града Бијељина, на сједници одржаној 25.04.2019. године, донијела је Одлуку о приступању изради измјене Регулационог плана „Дашница 1“ у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/19). Одлуком је за носиоца припреме овог документа просторног уређења одређено Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина, које на основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), објављује
 
ЈАВНИ ПОЗИВ заинтересованим лицима
за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Регулационог плана „Дашница 1“ у Бијељини
 
Позивају се заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату Регулационог плана „Дашница 1“ у Бијељини да носиоцу припреме плана, Одјељењу за просторно уређење Градске управе Бијељина, у року од 15 дана од дана објављивања огласа доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву, везано за израду измјене Регулационог плана „Дашница 1“ у Бијељини.
Приједлози и сугестије се могу доставити Одјељењу за просторно уређење путем поште на адресу Град Бијељина Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, путем писарнице Градске управе и имејла: [email protected]
 
Одјељење за просторно уређење