Званична интернет презентација
Град Бијељина

Списак добитника бесповратних средстава у оквиру пројекта „Научи и заради“ 
Пројекат „(На)учи и (за)ради“
 
На основу Јавног позива лисцима за пријаву учешћа у Програму предузетничке обуке у склопу пројекта „(На)учи и (за)ради“, Комисија објављује
 
С П И С А К
учесника Програма предузетничке обуке у оквиру пројекта „(На)учи и (за)ради“ који ће добити подстицајна средства:
 
Редни број Презиме и име Назив бизнис идеје
1. Алексић Дејан "е- HIVE"
2. Бандука Ведран "Skynet"
3. Васић Александра "Plan it"
4. Миличевић Виолета "Trendsetter"
5. Недељковић Љиљана "Правда"
6. Панић Данијела и Мирковић Ведрана "Радозналац"
7. Рашевић-Сарић Светлана Столарско-умјетничка радионица
8. Савић Рајо "Велетић"
9. Стојановић Младен "Поповић"
10. Шавија Бранислав "Деспот"
 
 
Корисници су изабрани на основу израђених бизнис планова, бодова са обуке и интервјуа. Рок за жалбе је 7 дана од дана објаве (11.12.2019). Жалбу у писаној форми доставити Комисији.
 
 
Комисија за евалуацију приспјелих пријава у склопу Јавног позива за пријаву учешћа у програму предузетничке обуке и избор кандидата за добијање подстицајних средстава учесника у склопу пројекта „(На)учи и (за)ради“