Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив за достављање пројектних приједлога који је намијењен подршци за имплементацију оквира компетенција за предузетништво у оквиру Програма ЕУ COSME 2014-2020Рок за подношење пројектних приједлога је 22. август 2019. године у 17.00 часова (Бриселско вријеме).
Општи циљ овог позива за подношење пројектних приједлога је коришћење Оквира за предузетничке компетенције (Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp)) како би се допринијело развоју вриједности заједница корисника на локалном, регионалном и државном нивоу. Такође, предметни позив има за циљ да окупи релевантне заинтересоване стране у великом броју земаља како би се створила заједница која ће истражити како Оквир може функционисати као катализатор и средство како би се подстицале предузетничке вјештине младих људи и грађана уопште.
 
Специфични циљеви овог позива за подношење пројектних приједлога су:
  • Подстицање развоја подршке на нивоу система за предузетничке компетенције, укључујући, на примјер, нове стратегије и иницијативе за политику, успостављање трајних државних, регионалних или локалних тимских заједница, стратешка партнерства између различитих сектора итд;
  • Користећи EntreComp, развијање холистичког приступа могућностима за учење, програма образовања, обука и услуга подршке за развој предузетничке компетенције током читавог живота;
  • Сарадња са послодавцима и службама за запошљавање ради подршке развоју и процјени предузетничких компетенција у тражењу посла, на радном мјесту и током радног вијека;
  • Подстицање иновација и нових приступа развоју предузетничких компетенција у различитим окружењима учења (укључујући формално и неформално образовање) и укључивање нових пружаоца услуга, компанија, НВО, посредника;
  • Употреба EntreComp за формирање одговора на промјене на тржишту рада, образовање и обуку које настају на примјер због дигиталне технологије, подршке иновацијама и креативности грађана.
  • Ширење научених лекција заинтересованим странама и креаторима политика из других региона и земаља;
  • Спајање земаља (и /или региона, градова) ради размјене искустава и добре праксе у изградњи кохерентне методологије за подршку развоју предузетничких вјештина на државном и локалном нивоу.
     
Апликанти морају да буду правна лица, те је неопходно формирати конзорцијум.
Буџет Позива за достављање пројектних приједлога износи око 1 000 000 евра. Максимални износ гранта износи 500 000 евра.

Документација неопходна за достављање пројектних приједлога у оквиру предметног позива, и све неопходне информације доступне су на сљедећем линку https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-implementation-entrepreneurship-competence-framework.

Молимо апликанте из Републике Српске да обавијесте Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу([email protected]) о подношењу пријаве на овај позив.


 
Докумета за пријаву на Позив 4.22MB