Званична интернет презентација
Град Бијељина

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА ЗА ГАСОВОД У БИЈЕЉИНИ


Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бијељина 22. септембра 2021. године је издало рјешење о употребној дозволи инвеститору ,,БИЈЕЉИНА ГАСʼʼ д.о.о. Бијељина за објекат јавне инфраструктуре, oдносно гасовод који се састоји од гасовода средњег притиска, дистрибутивне гасне мреже, кућних гасних прикључака и двије мјерно-регулационе станице. 

На овај начин створени су услови за употребу овог инфраструктурног објекта што омогућава да ,,БИЈЕЉИНА ГАСʼʼ д.о.о. Бијељина у наредном периоду обезбиједи дистрибуцију гаса ка крајњим корисницима - правним и физичким лицима. Издавањем употребне дозволе окончан је инвестициони циклус изградње гасовода, који траје од 2009. године, у који је уложено више десетина милиона евра, што потврђује успјешну сарадњу између институција Републике Србије и Републике Српске, као и Града Бијељина. 

​У наредном периоду се очекује да ,,БИЈЕЉИНА ГАСʼʼ д.о.о. Бијељина, чији је оснивач и Град Бијељина, дефинише услове, начин и цијену појединачних прикључака ка потрошачима. Овај пројекат ће омогућити дистрибуцију и коришћење другог вида енергије, како бисмо смањили емисију угљен-диоксида у атмосферу и коришћење фосилних горива, а све са циљем праћења глобалних трендова у борби против климатских промјена.