Званична интернет презентација
Град Бијељина

Бољи положај удружења грађана кроз пројекат „Дијалог за будућност“У Бијељини је јуче одржан други састанак Локалне дијалошке платформе за подручје Града Бијељина у оквиру реализације пројекта Дијалог за будућност.
Дио састанка је била и радионица као дио  активности на креирању документа Оквир за дјеловање локалне дијалошке платформе.


Циљ овог пројекта је омогућавање прилика адолесцентима и младима, невладиним удружењима, удружењима и неформалним групама жена да изграде своје капацитете за конструктиван дијалог у заједници, те да заједно са другима, кроз локалне дијалошке платформе идентификују приоритете за побољшање друштвене кохезије у заједници, препоруче рјешења за њих и представе их локалним властима. 
Најважније теме којима се бави локална дијалошка платформа су јачање подршке младима кроз развој активности педагошког рада са њима, који ће у фокусу имати превенцију болести зависности, борбу против малољетничког преступништва, превенцију злоупотребе и насиља младих путем интернета и врбовање младих у секте.
На састанку је изнесено низ идеја, међу којима је предложено давање предности женама жртавама породичног насиља при запошљавању и обезбјеђењу социјалних станова, као и оснивање Алиментационог фонда на нивоу Републике Српске за самохране мајке са дјецом које немају сталан извор финансирања нити подршку из ког би се обезбиједио неопходан доплатак за бригу о дјеци. Истакнуто је и да је потребна јача промоција социјалне кохезије и рада локалне дијалошке платформе путем медија, односно укључивањем медија у рад платформе и оснаживање постојећих ресурса организација цивилног друштва, као и финансијска подршка за организовање сусрета представника различитих култура, етницитета и традиција са циљем бољег упознавања, приближавања и размјене. Учесници радионице су инсистирали и на повећању учешћа жена у локалној заједници, промоцији друштвених, економских, политичких права и равноправности жена у Бијељини, али и на већој укључености жена у локалне дијалошке платформе и креирање заједничке активности жена из различитих политичких партија како би се заједничким наступом и напорима обезбиједила већа равноправност полова.
Овај пројекат заједнички имплементирају УНДП, УНИЦЕФ и УНЕСКО у партнерству са Предсједништвом БиХ, а финансира се средствима
Канцеларије Уједињених нација за подршку изградњи мира / Фонда за изградњу мира, а у пројекту, осим Бијељине, учествује још 27 општина иградова из оба ентитета.