Званична интернет презентација
Град Бијељина

Објављен Конкурс за додјелу студентских стипендија


Конкурс Града Бијељина за додјелу студентских стипендија у академској 2018/2019. години расписан је јуче, а право учешћа на Конкурсу имају редовни студенти III, IV, V и VI  године првог циклуса студија који води до академског звања завршених додипломских студија или еквивалента на високошколским установама у БиХ и иностранству, са сталним пребивалиштем на подручју Града Бијељина. 
Услов за одобравање стипендије за кандидате који су студенти  филозофског факултета, права, економије и осталих факултета друштвених и природних наука је да су током студирања постигли најмању просјечну оцјену 8,00. За студенте факултета техничких наука, технологије, информатике, медицине, фармације, стоматологије и ветерине,  просјечна оцјена коју су постигли током студирања не може бити мања од 7,50.
За студенте који припадају мање заступљеним конститутивним народима и групи Осталих, услов за остваривања права на стипендију је да су током студирања постигли најмању просјечну оцјену 7,00.
Биће стипендиран по један студент који се образује за занимања професора математике, физике, њемачког језика и књижевности, хемије и биологије, доктора медицине, дипломираног фармацеута са смјера медицинска биохемија и социјалног радника.
На списку за стипендије су и по један будући дипломирани инжењер електротехнике, смјер електротехника и рачунарство, рачунарство и аутоматика или рачунарске технике и информатика, дипломирани инжењер електротехнике са смјера електроенергетика, електроенергетски и индустријски системи, енергетика и процесна техника или електроенергетски софтверски инжењеринг, дипломирани инжењер електротехнике, смјер електротехника и телекомуникације или енергетика, електроника и телекомуникације, дипломирани инжењер електротехнике, смјер мехатроника, и по један дипломирани инжењер грађевине, геодезије, машинства, саобраћаја, смјер саобраћај и транспорт, односно, дипломирани инжењер прераде дрвета.
Стипендију ће добити и један студент филозофског факултета, права, економије и осталих факултета друштвених и природних наука који припада мање заступљеним конститутивним народима и групи Осталих. Од студената техничких наука, технологије, информатике, медицине, фармације, стоматологије и ветерине који припадају мање заступљеним конститутивним народима и групи Осталих биће стипендирана два студента.
Пријаве се могу доставити поштом на адресу Градска управа Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, 76 300 Бијељина, са назнаком Комисији за додјелу студентских стипендија или лично у пријемној канцеларији Градске управе Града Бијељина, соба број 3, шалтер 1 и 2. Образац пријаве се може добити у соби број 48 а Градске управе Града Бијељина или на интернет-страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org у рубрици Одјељење за друштвене дјелатности.
Рок за подношење пријава је до 20. новембра 2018. године.
Од ове године, почетни износ студентских стипендија је повећан са 170 на 200 конвертибилних марака и, у зависности од успјеха, може се повећавати током студија.
Цјелокупан текст Конкурса можете погледати на овом линку:
https://www.gradbijeljina.org/sr/news/obavjestenja/konkursi/1597.k-o-n-k-u-r-s-za-dodjelu-studentskih-stipendija-u-akademskoj--20182019-godini.html