Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позиви за дост. понуда у пост. додјеле уг. из анек. II дио Б

Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга из Анекса II дио Б: СГ-Н-01/18 - Организовање забавног програма поводом славе Града концерт групе Балканика 342.24KB
Тендерска документација у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б: ПР-н-02/18 - Форум из области развоја и повећања капацитета привреде у Граду Бијељина 241.49KB
ИЗМЈЕНА-Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере, УГОВОР 4, ОЗП-11/18 230.82KB
ИЗМЈЕНА-Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере, УГОВОР 3, ОЗП-11/18 221.51KB
ИЗМЈЕНА-Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере, УГОВОР 2, ОЗП-11/18 214.95KB
ИЗМЈЕНА-Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере, УГОВОР 1, ОЗП-11/18 213.37KB
Измјена тендерске документације под шифром ОЗП-11/18 56.16KB
Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације за госте,званичнике институција и организација,манифестација (поводом Славе и Дана Града) ... ОЗП-11/18 616.77KB
Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације за госте,званичнике институција и организација,манифестација (поводом Славе и Дана Града) ... ОЗП-11/18 622.08KB
Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације за госте,званичнике институција и организација,манифестација (поводом Славе и Дана Града) ... ОЗП-11/18 621.64KB
Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације за госте,званичнике институција и организација,манифестација (поводом Славе и Дана Града) ... ОЗП-11/18 610.2KB
Тендерска документација у поступку ЈН услуга ОЗП-14/18 - Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина током 2018. и 2019. године 225.87KB
ТЕНД. ДОK. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИЗ СФЕРЕ МЕНАЏМЕНТА ПР-н-01/18 - ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б 813.29KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - УСЛУГЕ СЕМИНАРА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БН ОЗП-10/18 221.83KB
Прилог I (Опис штанда) 229.81KB
ТЕНД. ДОK. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА НАБАВКА УГОС УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАН ЕНЕРГ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: КГН-06/17 - ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б 259.02KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - НАБ.УСЛ.ИЗРАДА ШУМСКО – ПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ ЗА ПРИВАТНЕ ШУМЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018.-31.12.2027. 368.89KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 4 298.17KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 3 299.2KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 2 300.11KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 1 297.44KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: ОЗП-Н- 01-П1/17 738.8KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: ОЗП-Н- 01/17 298.94KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА „ПРИЛИКА ПЛУС“- ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА РАДНОМ МЈЕСТУ ШИФРА: КГН-14/17 247.22KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ЗА ТРИ ЈЛС НА ТЕМУ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОМОЦИЈЕ ШИФРА: КГН-05/17 629.87KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКА ЗА ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕМУ ПРИПРЕМЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА И ИЗРАДЕ БИЗНИС ПЛАНОВА ШИФРА:КГН-04/17 635.39KB
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б набавка услуге – услуге семинара и стручног усавршавања за потребе Градске управе Града Бијељина, шифра: ОЗП-09/17 475.12KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНКЕСА II ДИО Б НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: КГН-22-п1/16 392.14KB
Прилог уз прилог I 467.12KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНКЕСА II ДИО Б НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: КГН-22/1 395.07KB
Прилог уз прилог I 467.12KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНКЕСА II ДИО Б НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: КГН-22/1 395.07KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ СЕМИНАРА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА СЗП-Н-02/16 363.09KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЈЕСТУ, ШИФРА СЗП-19-п2/16 471.82KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЈЕСТУ, ШИФРА СЗП-19-п1/16 473.07KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА ЗА ЗАШТИТУ ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ, ШИФРА СЗП-20/16 516.13KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ВАТРОГАСАЦА ШИФРА: СЗП-21/16 517.25KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЈЕСТУ, ШИФРА: СЗП-19/16 477.7KB