Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Oglas o javnom izlaganju Nacrta urbanističkog plana „Janja“ u BijeljiniREPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
GRADONAČELNIK
Gradska uprava grada Bijeljina
Odjeljenje za prostorno uređenje
 
Broj: 02/2-050-2-68/20
Datum: 24.02.2020. godine
 
Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Bijeljina na osnovu člana 47. stav (2) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16) objavljuje
 
O G L A S
o javnom izlaganju Nacrta urbanističkog plana „Janja“ u Bijeljini
 
   Obavještavaju se vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Urbanističkog plana „Janja“ u Bijeljini i druga zainteresovana lica da će nacrt ovog dokumenta prostornog uređenja biti izložen na javni uvid u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave grada Bijeljina (Karađorđeva ulica broj 4 I sprat), u prostorijama J.P. „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina (Karađorđeva ulica broj 33) i Domu kulture u Janji u periodu od 03.03. do 01.04.2020. godine.
      Pojašnjenja o predloženim planskim rješenjima zainteresovana lica mogu dobiti tokom trajanja javnog izlaganja u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina i J.P. „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina, svakim radnim danom od 08 do 15 časova.
     Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na nacrt plana zainteresovana lica mogu dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave grada Bijeljina putem pisarnice i imejla: [email protected] tokom trajanja javnog izlaganja.
        Detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formulisanju primjedaba zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje (soba broj 17) i J.P. „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina (soba broj 5).
           
 
 
 
Odjeljenje za prostorno uređenje