Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Obavještenje a.d."Vodovod i kanalizacija" Bijeljina o promjeni imena nosioca prava na korištenjeMolimo korisnike kojima vodu isporučuje A.D. "Vodovod i kanalizacija", a žele da promjene ime nosioca prava na korišćenje, odnosno izvrše preregistraciju, da u skladu sa preporukama Vlade Republike Srpske, Gradske uprave Grada Bijeljina i kriznih štabova, u prostorije a.d. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina dolaze samo kada je to neophodno. Aktivnost promjene imena nosioca prava na korišćenje odgađamo za vremenski period nakon pandemije virusa korona! Ukoliko je to baš neodložno da se učini, zahtjev mogu podnijeti putem elektronske pošte, ali će procedura potpisivanja ugovora o korišćenju biti organizovana tek posle vanrednog stanja.
 
Korisnici koji nemaju vodu imaju prioritet u procedurama i po hitnom postupku će njihovi zahtjevi biti uzimani u obradu. I oni, takođe, zahtjeve trebaju podnositi putem elektronske pošte na adresu: [email protected], a za sve informacije mogu zvati broj telefona 055 226 460, lokal 65.
 
I dalje podsjećamo naše korisnike da su maksimalno pojednostavljene procedure prijavljivanja dobijanja mjesečnih račune za potrošnju vode putem elektronske pošte, a sve informacije o tome se nalaze na sajtu Vodovoda www.bnvodovod.com
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Direktor
Bijeljina, 24.03.2020. god                                                                                                                                                                                                                                          Predrag Perković, dipl.pravnik