Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Obavještenje a.d."Vodovod i kanalizacija" Bijeljina o promijeni imena nosioca prava na korištenjeMolimo korisnike koji imaju vodu, a žele da promijene ime nosioca prava na korištenje, odnosno izvrše preregistraciju, da u skladu sa preporukama Vlade Republike Srpske, Gradske uprave Grada Bijeljina i kriznih štabova, u prostorije a.d. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina dolaze samo kada je to neophodno. Aktivnost promjene imena nosioca prava na korišćenje odgađamo za vremenski period nakon pandemije virusa korona! U koliko je to baš neodložno učiniti, zahtjev mogu podnijeti putem e-mail-a, ali će procedura potpisivanja ugovora o korištenju biti organizovana tek posle vanrednog stanja.
 
Korisnici koji nemaju vodu imaju prioritet u procedurama i po hitnom postupku će njihovi zahtjevi biti uzimani u obradu. I oni, takođe, zahtjeve trebaju podnositi putem e-mail-a [email protected] a za sve informacije mogu zvati broj telefona 055 226 460, lokal 65.
 
I dalje podsjećamo naše korisnike da su maksimalno pojednostavljene procedure prijavljivanja da dobijaju mjesečne račune za potrošnju vode putem e-mail-a a sve informacije o tome se nalaze na sajtu Vodovoda www.bnvodovod.com
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Direktor
Bijeljina, 24.03.2020. god                                                                                                                                                                                                                                          Predrag Perković, dipl.pravnik