Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Inovacije i proširivanje upotrebe i vještina superračunara (HPC)“ koji se finansira iz Programa EU Horizont 2020.Obavještavamo vas da je Zajednički evropski poduhvat za superračunare – Zajednički evropski projekat (The EuroHPC  Joint Undertaking) raspisao Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Inovacije i proširivanje upotrebe i vještina superračunara (HPC)“ koji se finansira iz Programa EU Horizont 2020.
 
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 14. novembar 2019. godine.
 
Zajednički evropski poduhvat za superračunare – Zajednički evropski projekat (The EuroHPC  Joint Undertaking) podržava program istraživanja i inovacija za razvoj i održavanje ekosistema HPC-a  u Evropi.
 
Predmetni poziv podržava dvije teme:
  •   HPC centar za kompetenciju (budžet oko 30 miliona evra);
  •  Podsticanje inovacionog potencijala malih i srednjih preduzeća (MSP) (budžet oko 10 miliona evra).
U ovom pozivu mogu učestvovati mala i srednja preduzeća, akademska zajednica i organizacije javnog sektora.

U prilogu dostavljamo Poziv za podnošenje prijedloga, a detaljne informacije o Pozivu dostupne su na sljedećoj internet stranici: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-05-2019.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da obavijeste Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju ([email protected]) o podnošenju projektnog prijedloga.