Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javni poziv za finansijsku podršku izgradnji spomenika velikanima u Gradskom parku u BijeljiniNa osnovu člana 71. Statuta Grada Bijeljina ("Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj: 9/17) i člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/1), Gradonačelnik Grada Bijeljine  r a s p i s u j e
 
JAVNI POZIV
za finansijsku podršku izgradnji spomenika velikanima u Gradskom parku u Bijeljini
 
Grupa građana Bijeljine sa predstavnicima Gradske uprave Grada Bijeljina pokrenuli su aktivnosti da se u znak zahvalnosti našim i svjetskim velikanima postave spomenici u Gradskom  parku i to Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu, Ivi Andriću i Jovanu Dučiću.
Gradska uprava Grada Bijeljina je do sada pripremila neophodnu dokumentaciju  i pokrenula postupak uređenja centralnog kružnog platoa u Gradskom parku sa pristupnim stazama.
Gradonačelnik Grada Bijeljina poziva građane, pravna i fizička lica da doniraju biste velikana, te tako doprinesu širenju kulturne baštine Grada.
Na Javni poziv se mogu prijaviti fizička i pravna lica koja su zainteresovana da doniraju jedan ili više spomenika.
Prijave treba slati na adresu Gradske uprave Bijeljina, u pisanoj formi i uz napomenu da prihvataju utvrđene uslove u vezi sa izradom spomenika (izgled, vrsta materijala...). Rok za prijavu na javni poziv je 29.02.2020. godine.
Krajnji rok za postavljanje svih spomenika je 30.06.2020. godine.
Tehnički opis bista i postamenata:
Visina biste je oko 70 cm, a širina ramena/postolja je između 40cm i 50cm.
Visina postamenta je 192cm, a širina 50cm. Materijal za izradu postamenta je kamen gabro granit.
Lokacija bisti: biste će biti postavljene na postoljima koje su sa centralnim kružnim platoom u gradskom parku povezane radijalno postavljenim stazama.
Za sve detaljne infromacije molimo vas da pozovete na broj telefona: 055/233-103 ili nas kontaktirate putem e-maila: [email protected], kontakt osoba: Predrag Jović.
Prilozi:
  • Prilog br. 1 – 2D prikaz spomenika,
  • Prilog br. 2 – Dimenzije postamenta,
  • Prilog br. 3 – Lokacija za postavljanje bisti.
 
Broj: 02-014-1-257/20                                                                                                  
Datum: 05.02.2020. 
Bijeljina                                                                                                

GRADONAČELNIK
Mićo Mićić

Јавни позив 39KB
Прилог 1 1.53MB
Прилог 2 3.71KB
Прилог 3 5.93MB
Никола Тесла 288.99KB
Михајло Пупин 285.65KB
Јован Дучић 231KB
Иво Андрић 210.58KB