Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Јав.позив заинт.лицима за достављање приједлога и сугестија за план.рјешења у обухвату Прост.плана Града Бијељина

slika

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за просторно уређење

Број: 02/2-050-2-191/18
Датум: 11.06.2018. године


Скупштина Града Бијељина, на сједници одржаној 24.05.2018. године, донијела је Одлуку о приступању изради Просторног плана Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 12/18). Одлуком је за носиоца припреме овог документа просторног уређења, одређено Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бијељина, које на основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Просторног плана Града Бијељина

Позивају се заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату Просторног плана Града Бијељина, да носиоцу припреме плана, Одјељењу за просторно уређење Градске управе Бијељина, у року од 15 дана од дана објављивања огласа, доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву, везано за израду Просторног плана Града Бијељина.

Приједлози и сугестије се могу доставити Одјељењу за просторно уређење путем поште на адресу Град Бијељина Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, путем писарнице Градске управе и имејла: [email protected]


Одјељење за просторно уређење