Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Јавни поз. заинтерес. лицима за дост. приједлога и сугестија за план.рјешења у обухвату Рег.плана „Центар града“ у Бијељини

slika

РЕПУБЛИКА СРПСКА
​ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за просторно уређење

Број: 02/2-050-2-192/18
Датум: 11.06.2018. године


Скупштина Града Бијељина, на сједници одржаној 24.05.2018. године, донијела је Одлуку о приступању изради Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“, број 12/18). Одлуком је за носиоца припреме овог документа просторног уређења, одређено Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бијељина, које на основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини

Позивају се заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини, да носиоцу припреме плана, Одјељењу за просторно уређење Градске управе Бијељина, у року од 15 дана од дана објављивања огласа, доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву, везано за израду Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини.

Приједлози и сугестије се могу доставити Одјељењу за просторно уређење путем поште на адресу Град Бијељина Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, путем писарнице Градске управе и имејла: [email protected]
 

Одјељење за просторно уређење