Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Јавни позив за достављање пројектних приједлога

slika

Институт за развој младих КУЛТ позива невладине организације регистр​ова​не у Босни и Херцеговини (удружења и фондације основане према законима о удружењима и фондацијама у БиХ) да доставе своје пројектне приједлоге у оквиру компоненте за пружање Подршке активностима невладиних организација у БиХ које раде на питањима младих.

 Јавни позив за достављање пројектних приједлога
 
На јавни позив се не могу пријавити: јавне установе, институције власти, привредна друштва, вјерске организације, политички субјекти, као ни међународне невладине организације које немају регистр​ов​ано своје представништво у Босни и Херцеговини. Све пројектне активности морају се реализ​ов​ати у Босни и Херцеговини.

Сви потребни обрасци доступни су на веб-страници

Од апликаната се тражи да се до 2. марта 2018. до 16:00 часова пријаве, одн​осно​ да доставе нацрт пројектног приједлога у електронском облику, са свим траженим прилозима путем линка. Нацрти пројектних приједлога који не буду достављени на наведени начин неће бити узети у разматрање.

Напомена
Пошто је за аплицирање потребно да је апликант регистров​ан на Онлине директориј​уму​ омладинских удружења, уколико удружење није регистр​ов​ано, биће потребно да се региструје, што може потрајати неколико дана, па је потребно тај период планирати у припреми слања апликације. Све потребне информације ​су на линку.