Документи

Вијести

РАНГ - ЛИСТА Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018. години

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 02-67- 50/2017
Датум, 29. јануар 2018. године

РАНГ - ЛИСТА

студената који су испунили услове Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској

2017/2018. години

 

 

 

Р.бр.

 

 

Кандидат

Бодови по основу године студија

Бодови по основу просјечне оцјене

Бодови по основу родитеља РВИ ВРС од I до IV катег.

Бодови по основу смтри оба родитеља

 

 

УКУПНО

 

 

 

1. Професор математике

 

1.

Павловић Невен

5

95,60

0

0

100,60

2.

Гајић Јована

10

83,50

0

0

93,50

3.

Шушљик Дајана

5

83,50

0

0

88,10

 

2. Професор физике

 

1.

Пајић Душка

10

87,40

0

0

97,40

2.

Ђенић Ана

5

91,60

0

0

96,60

3.

Ђокић Ана

5

86,30

0

0

91,30

студенти испод црте

4.

Мирковић Лидија

5

84,60

0

0

89,60

5.

Маринковић Кристина

5

83,90

0

0

88,90

 

3. Доктор медицине

 

1.

Ђокић Сандра

20

95,80

0

0

115,80

2.

Јовановић Горан

10

92,70

0

0

102,70

3.

Ракић Биљана

5

97,50

0

0

102,50

4.

Суботић Теодора

15

86,90

0

0

101,90

студенти испод црте

5.

Митровић Кристина

5

94,00

0

0

99,00

6.

Јовичић Јелена

10

88,10

0

0

98,10

7.

Нађевић Ђорђе

10

87,10

0

0

97,10

8.

Радић Лука

5

91,30

0

0

96,30

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр.

 

 

Кандидат

Бодови по основу године студија

Бодови по основу просјечне оцјене

Бодови по основу родитеља РВИ ВРС од I до IV катег.

Бодови по основу смтри оба родитеља

 

УКУПНО

 

 

 

5. Професор биологије

 

1.

Ђукић Александар

5

91,10

0

0

96,10

2.

Петричевић Ана

5

88,90

0

0

93,90

студенти испод црте

3.

Стевановић Душан

5

84,70

0

0

89,70

 

5. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер електротехника и рачунарство,  рачунарство  и

    Аутоматика или рачунарске технике и информатика

 

1.

Гламочић Дамјан

5

90,60

0

0

95,60

2.

Иванковић Милош

5

75,90

0

0

80,90

 

6. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетика,  електроенергетски  и  индустријски

   системи или софтверски инжињеринг

 

1

Марковић Ивана

5

0

0

0

85,60

 

7.  Дипломирани инжењер електротехнике, смјер електротехника и  телекомуникације или енергетика

    електроника и телекомуникације

 

1.

Пухало Дарко

5

91,00

0

0

96,00

2.

Секулић Светозар

5

75.50

0

0

80,50

8. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер мехатроника

Није било пријављених кандидата

 

9. Дипломирани инжењер грађевине

 

1.

Михајловић Маја

5

86,40

0

0

91,40

2.

Милановић Милан

5

82,40

0

0

87,40

 

10. Дипломирани инжењер геодезије

 

Није било пријављених кандидата

 

11. Дипломирани инжењер машинства

 

1.

Гашић Драгана

10

79,40

0

0

89,40

 

 

 

 

 

Р.бр.

 

 

Кандидат

Бодови по основу године студија

Бодови по основу просјечне оцјене

Бодови по основу родитеља РВИ ВРС од I до IV катег.

Бодови по основу смтри оба родитеља

 

УКУПНО

 

 

 

12. Дипломирани инжењер саобраћаја, смјер саобраћај и транспорт

 

1.

Васиљевић Михајло

5

96,20

0

0

101,20

2.

Илић Слободан

10

87,70

0

0

97,70

 

13. Студенти филозофског факултета, права, економије и осталих факултета друштвених и

     природних наука који су дјеца погинулих бораца ВРС

 

Није било пријављених кандидата

 

14. Студенти техничких наука, технологије, информатике, медицине, фармације,

      стоматологије  и  ветерине  који су дјеца погинулих бораца ВРС

 

Није било пријављених кандидата

 

15. Студенти филозофског факултета, права, економије и осталих факултета  друштвених и природних наука

     који припадају мање заступљеним  конститутивним народима и групи Осталих

 

1.

Дургутовић Алмедина

10

86,60

0

0

96,60

2.

Воденчаревић Азрина

5

70,90

0

0

75,90

 

16. Студенти техничких наука, технологије, информатике, медицине, фармације, стоматологије  и  ветерине

     који су припадају мање заступљеним конститутивним народима и групи Осталих

 

1.

Деспотовић Марко

15

81,40

0

0

96,40

2.

Зворничанин Енес

10

81,90

0

0

91,90

3.

Градашчевић Елдин

5

82,70

0

0

87,70

4.

Шеховић Дарко

10

76,00

0

0

86,00

 

 

 

 СТУДЕНТИ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ПО ОСНОВУ ТРАЖЕНЕ СТРУКЕ/КАТЕГОРИЈЕ ИЛИ НЕДОВОЉНЕ ПРОСЈЕЧНЕ ОЦЈЕНЕ  ТОКОМ СТУДИЈА

1.

Спремо Јована

Није тражена струка

2.

Матијашевић Никола

Није тражена струка

3.

Јосиповић Драган

Није тражена струка

4.

Марјановић Ивица

Недовољна просјечна оцјена

5.

Рикановић Тамара

Није тражена струка

6.

Џавић Александра

Није тражена струка

7.

Хрвачевић Ведрана

Недовољна просјечна оцјена

8.

Томић Мирослав

Друга година студија

 

 

 

 

 

НАЧИН БОДОВАЊА КАНДИДАТА КОЈИ УСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА

 

  1. број бодова по основу успјеха током студирања добија се на множењем просјечне оцјене са     

      коефицијентом 10, и на овај број додају се додатни бодови за:

  1. студенте III године ......................................................................................................................... 5 бодова
  2. студенте IV године ........................................................................................................................10 бодова
  3. студенте V године..........................................................................................................................15 бодова
  4. студентеVI године .........................................................................................................................20 бодова
  5. студенти који су дјеца погинулих бораца ВРС (уколико испуњавају услове конкурса) ..15 бодова
  6. студенти ратних војних од I до IV категорије (уколико испуњавају услове конкурса).   10 бодова
  7. студенти без оба родитеља (уколико испуњавају услове конкурса) ................................   15 бодова