Документи

2018. година

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручна служба Скупштине Града
Број: 01-013-1-6/18
Датум, 11. јануар 2018. године

 

ПРЕДМЕТ: Позив на претплату "Службеног гласника Града Бијељина" у 2018. години


Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје "Службени гласник Града Бијељина" у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина Града Бијељина и Градоначелник Града Бијељина као и акти других органа и организација за које је предвиђена службена објава.

Да би вам Стручна служба достављала "Службени гласник Града Бијељина" потребно је да се на исти претплатите.

Претплата за "Службени гласник Града Бијељина" у 2018. години износи 100,00 КМ.

У цијену су урачунати трошкови поштарине.

Ако сте заинтересовани да се претплатите на "Службени гласник Града Бијељина у 2018. години неопходно је да нам доставите наруџбеницу са сљедећим подацима: пун назив, тачну адресу, контакт телефон.

Уколико нисте до сада били претплаћени на „Службени гласник Града Бијељина поред горе наведених података потребно је доставити и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико сте у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло испоставити фактуру.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић

 

Службени гласник Града Бијељина 14/18 од 20.06.2018.
0.16 MB
Службени гласник Града Бијељина 13/18 од 04.06.2018.
0.1 MB
Службени гласник Града Бијељина 12/18 од 28.05.2018.
1.89 MB
Службени гласник Града Бијељина 11/18 од 21.05.2018.
0.48 MB
Службени гласник Града Бијељина 10/18 од 03.05.2018.
0.19 MB
Службени гласник Града Бијељина 09/18 од 24.04.2018.
0.14 MB
Службени гласник Града Бијељина 08/18 од 12.04.2018.
0.5 MB
Службени гласник Града Бијељина 07/18 од 28.03.2018.
0.29 MB
Службени гласник Града Бијељина 06/18 од 09.03.2018.
0.2 MB
Службени гласник Града Бијељина 05/18 од 23.02.2018.
0.51 MB
Службени гласник Града Бијељина 04/18 од 15.02.2018.
1.1 MB
Службени гласник Града Бијељина 03/18 од 09.02.2018.
0.59 MB
Службени гласник Града Бијељина 02/18 од 05.02.2018.
0.18 MB
Службени гласник Града Бијељина 01/18 од 17.01.2018.
0.3 MB