Документи

2018. година

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручна служба Скупштине Града
Број: 01-013-1-6/18
Датум, 11. јануар 2018. године

 

ПРЕДМЕТ: Позив на претплату "Службеног гласника Града Бијељина" у 2018. години


Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје "Службени гласник Града Бијељина" у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина Града Бијељина и Градоначелник Града Бијељина као и акти других органа и организација за које је предвиђена службена објава.

Да би вам Стручна служба достављала "Службени гласник Града Бијељина" потребно је да се на исти претплатите.

Претплата за "Службени гласник Града Бијељина" у 2018. години износи 100,00 КМ.

У цијену су урачунати трошкови поштарине.

Ако сте заинтересовани да се претплатите на "Службени гласник Града Бијељина у 2018. години неопходно је да нам доставите наруџбеницу са сљедећим подацима: пун назив, тачну адресу, контакт телефон.

Уколико нисте до сада били претплаћени на „Службени гласник Града Бијељина поред горе наведених података потребно је доставити и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико сте у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло испоставити фактуру.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић

 

Службени гласник Града Бијељина 02/18 од 05.02.2018.
0.18 MB
Службени гласник Града Бијељина 01/18 од 17.01.2018.
0.3 MB