Документи

Еколошке дозволе

Обнова еколошке дозволе Привредног друштва Млин "Томић" за пословни објекат-млин, који се налази у Трњацима
0.14 MB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва Млин "Благојевић" за пословни објекат-млин, који се налази у Којчиновцу
0.15 MB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "Милкус" Д.О.О. Пале за погон за прикупљање и рециклажу металног отпада, који се налази у Великој Обарској
0.13 MB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "TАЛУМ" Д.О.О. Бијељина, за пословно-производни објекат у Индустријској зони III
0.13 MB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "НЕШКОВИЋ" Д.О.О. Бијељина за бензинску станицу са пратећим садржајима, у улици Српске Војске број 328
0.13 MB
Еколошка дозвола Привредном друштву "КОВАЧНИЦА САКРАМЕНТСКИ" Д.О.О. Бијељина за производно-пословни објекат (израда коване галантерије), који се налази у Хасама број 36
0.15 MB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "Бинго" Д.О.О. export-import Тузла П.Ј. број 145 "Хипермаркет" Бијељина
0.13 MB
Еколошка дозвола Привредном друштву "Херба-Комерц" Д.О.О.Бијељина за изнајмљени погон за паковање средстава за заштиту биља
0.15 MB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву 'Спектар Дринк' Д.О.О. Бијељина за погоне за производњу прехрамбених производа у Патковачи
0.13 MB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'СТИРОДОМ' Д.О.О. Бијељина за пословно-производни објекат за производњу стиропора, који се налазити на Павловића путу број 15
0.06 MB
Еколошка дозвола привредном друштву "МБ ПЛУС" Д.О.О. Дворови за погон за примарну прераду дрвета
0.08 MB
Еколошка дозвола привредном друштву "MDI Company" Д.О.О. Бијељина за изградњу пословно- производног објекта
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "HY-POWER-FLEXOMATIC" Д.О.О. Бијељина погон за производњу и монтажу хидрауличних цријева, који се налази у Индустријској зони III
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "Кофиком продукт" Д.О.О. Бијељина-Главичице за пословни објекат - пржионица кафе у Главичицама
0.08 MB
Еколошка дозвола привредном друштву "МЗ промет" за производно - складишни објекат, на локалитету Дијелови- Павловића пут
0.07 MB
Еколошка дозвола привредном друштву "Тропик малопродаја" за пословни објекат-тржни центар на Павловића путу- Бијељина
0.09 MB
Еколошка дозвола привредном друштву "Декор центар" за изградњу пословно-производног објекта у улици Стефана Дечанског број 240 Бијељина
0.08 MB
Еколошка дозвола Занатској радњи-аутосервис "CITI CAR" Љељенча за изгрђени аутосервис у Љељенчи
0.08 MB
Еколошка дозвола Месној индустрији Д.О.О. "ЗП КОМЕРЦ" Вршани за изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса у Вршанима
0.09 MB
Еколошка дозвола Јефтић Александру из Амајлија за изградњу фарме за узгој бикова у Амајлијама
0.08 MB
Еколошка дозвола Привредном друштву "STEMIL" Д.О.О. Бијељина за погон за производњу PVC и AL столарије
0.08 MB
Еколошка дозвола привредном друштву "Нешковић" за бензинску станицу са пратећим садржајима у Јањи
0.09 MB
Еколошка дозвола Ђукић занатско лимарској радњи "Лимар Ђукић" Бијељина, за изграђену лимарску радњу у улици Стефана Дечанског број 242А
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе А.Д. "Орао" Бијељина за испитну станицу за турбомлазне моторе у улици Шабачких ђака бб у Бијељини
0.08 MB
Еколошка дозвола Крстић Жикици из Велике Обраске за изграђену бензинску станицу са пратећим садржајима у Великој Обарској бб
0.09 MB
Еколошка дозвола Занатској радњи 'Мега пласт' Бијељина за пословно-производни објекат за производњу PVC и AL столарије
0.08 MB
Еколошка дозвола "Нешковић" Д.О.О. Бијељина, за станицу за снабдјевање моторних возила течним нафтним гасом у склопу бензинске станице са пратећим садржајима у Доњој Чађавици
0.08 MB
Еколошка дозвола "MONACO" Д.О.О. Бијељина, за бензинску станицу са пратећим садржајима на Агротржном центру у Бијељини
0.1 MB
Еколошка дозвола "Мљекара Дуле" Д.О.О. Средњи Драгаљевац, за мљекару у Средњем Драгаљевцу
0.09 MB
Еколошка дозвола "Финалпром" Д.О.О. Бијељина, за складишни простор на Павловића путу
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Дворовима
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Бијељини
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Остојићеву
0.09 MB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Бијељина 2
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, за ТЦ 35/10kV са погонском зградом у Доњој Чађавици
0.08 MB
Oбнова еколошке дозволе "Глобус" Д.О.О. Дворови, за фарму за тов свиња у Дворовима
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе "Танасић" Д.О.О. Дворови, за погон за прераду воћа и поврћа у Дворовима
0.08 MB
Еколошка дозвола Ћато Витомир из Патковаче, за примарну прераду дрвета у Пучилама
0.09 MB
Обнова еколошке дозволе "МДМ Станком" Д.О.О. Брчко, за погон за израду металне галантерије у Бијељини
0.07 MB
Обнова еколошке дозволе "Интергај" Д.О.О. Бијељина, за комплекс за складиштење житарица у Дворовима
0.07 MB
Еколошка дозвола Милошевић Даница из Патковаче, за погон за производњу намјештаја у Поповима
0.08 MB
Еколошка дозвола "AGRIMATCО" Д.О.О.Бијељина, за пословни објекат за складиштење и продају средстава за заштиту биља, ђубрива и сјеменског материјала у Љељенчи
0.08 MB
Еколошка дозвола Стајић Николи из Бијељине, за производно - продајни објекат (за производњу металне галантерије и машинска обрада метала у Индустријској зони II
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе "VID INOX" Д.О.О. Бијељина, за аутопраоницу у Бијељини
0.07 MB
Еколошка дозвола "SCHROTT" Д.O.O. Бијељина, за изнајмљени пословни објекат за прикупљање металног отпада у Бијељини 1
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе "Пансион" Д.О.О. Тријешница, за пилану у Тријешници
0.07 MB